Referanseverdier

DEL 4 - REFERANSEVERDIER


Se egen tabell for barn under denne.

 

Analyse

Kjønn/alder

Ref.omr.

Enhet

Kommentar

 

Elektrolytter/nyre

 

S-Natrium

 

 

 

137 - 145

 

mmol/L

 

NORIP

 

S-Kalium

 

 

 

3,5 - 5,0

 

mmol/L

 

NORIP: 3,6 - 4,6

 

S-Calsium

 

 

 

2,15 - 2,51

 

mmol/L

 

NORIP

 

S-Calsium korrigert*

 

18-49

> 50

 

2,17 - 2,47

2,17 - 2,53

 

mmol/L

 

NORIP

Albumin-korrigert

= Ca + 0,020 ´(41,3-alb)

S- Ionisert Calsium*

 

 

1,15 - 1,35

 

mmol/L

ved pH=7,40

 

S-Fosfat

K

M 18-49

M > 50

0,85 - 1,50

0,75 - 1,65

0,75 - 1,35

 

mmol/L

NORIP

Døgnvariasjon

 

 

S-Magnesium

 

 

0,71 - 0,94

 

mmol/L

NORIP

 

S-Kreatinin

 

K

M

 

45 - 90

60 - 105

 

µmol/L

 

 

NORIP

Lavere hos barn

 

Estimert GFR

 

 

> 60

 

mL/min/1,73 m2

 

 

S-Urinstoff (Urea)

K 18-49

K > 50

M 18-49

M > 50

2,6 - 6,4

3,1 - 7,9

3,2 - 8,1

3,5 - 8,1

 

mmol/L

 

NORIP

 

Eget område for barn

 

S-Urinsyre (Urat)

K 18-49

K > 50

M > 18

155 - 350

155 - 400

230 - 480

 

µmol/L

 

NORIP

Lavere hos barn

Enzymer m.m.

 

S-ASAT

 

K

M

 

 

15 - 35

15 - 45

 

 

 

U/L

 

NORIP(2003)

 

S-ALAT

 

K

M

 

 

10 - 45

10 - 70

 

 

U/L

 

NORIP(2003)

 

S-ALP

 

0-17

> 18

 

 

35 - 400

35 - 105

 

 

U/L

 

NORIP(2003)

 

S-Gamma-GT

 

K < 40

K > 40

M < 40

M > 40

 

 

10 - 45

10 - 75

10 - 80

15 - 115 

 

 

U/L

 

NORIP(2003)

 

S-Amylase pankreas

 

 

 

10 - 65

 

 

U/L

 

NORIP(2003)

 

S-Amylase total

 

 

 

25 - 120

 

 

U/L

 

NORIP

 

S-LD

 

0 - 10

11 - 69

> 70

 

100 - 400

105 - 205

115 - 255

 

U/L

 

NORIP(2003)

 

S-CK

K

M 18-49

M > 50

 

35 - 210

50 - 400

40 - 280

 

 

U/L

 

NORIP

 

S-Bilirubin

 

 

5 - 25

 

µmol/L

NORIP

 

Lipider

 

S-Kolesterol

18-29

30-49

>50

2,9 - 6,1

3,3 - 6,9

3,9 - 7,8

mmol/L

 

NORIP

 

 

S-HDL-kolesterol

K

M

1,0 - 2,7

0,8 - 2,1

 

mmol/L

NORIP

 

 

S-LDL-kolesterol

18-29

30-49

> 50

1,2 - 4,3

1,4 - 4,7

2,0 - 5,3

 

mmol/L

NORIP

 

 

S-Triglyserider

 

> 18

 

0,45 - 2,60

 

mmol/L

 

NORIP

Fastende

Stiger med alder

 

 

S-Apo A1*

 

K

M

 

 

1,08 - 2,25

1,04 - 2,02

 

 

g/L

 

 

 

S-Apo B*

 

K

M

 

 

0,50 - 1,00

0,60 - 1,20

 

 

g/L

 

 

 

S-Ratio Apo B/Apo A1*

 

K

M

 

 

< 0,8

< 0,9

 

 

 

 

 

S-Lp(a)*

 

 

 

< 300

 

mg/L

 

 

Proteiner m.m.

 

S-Albumin

18-39

40-69

> 70

36 - 48

36 - 45

34 - 45

 

g/L

 

NORIP

 

 

S-Totalprotein

 

 

62 - 78

 

g/L

 

NORIP

Eget område for barn

 

S-Elektroforese*:

 

 

 

 

 

   S-Albumin(elfo)

 

 

40 - 49

 

g/L

 

 

   S-a1-globulin

 

 

2,1 - 3,5

 

g/L

 

 

   S-a2-globulin

 

 

4,4 - 7,5

 

g/L

 

 

   S-b1-globulin

 

 

3,5 - 5,0

 

g/L

 

 

   S-b2-globulin

 

 

2,3 - 4,7

 

g/L

 

 

   S-g-globulin

 

 

7,3 - 13,7

 

g/L

 

 

S-IgG*

 

 

6,5 - 16

 

g/L

 

Eget område for barn

 

S-IgA*

 

 

0,4 - 3,5

 

g/L

 

Eget område for barn

 

S-IgM*

 

 

0,5 - 3,0

 

g/L

 

Eget område for barn

 

S-CRP

 

 

< 5

 

mg/L

 

 

S-Mikro-CRP

 

 

< 3,0

 

mg/L

<1: lav risiko

1 - 3: moderat risiko

>3: høy risiko

 

S-Reum.faktor*

 

 

 

< 15

 

U/mL

 

 

S-Anti-CCP*

 

 

 

< 7

 

U/mL

 

Grenseomr.

7 - 10

 

S-ANA*

 

 

< 0,7

 

 

 

Grenseomr.

0,7 - 1,0

 

S-Anti-dsDNA*

 

 

< 10

 

U/mL

 

Grenseomr.

10 - 25

 

S-PSA

 

 

< 4,0

 

 

µg/L

 

Grenseomr.

4 - 10

 

 

S-Osteocalcin*

 

 

0,3 - 3,8

nmol/L

 

 

U-Totalprotein*

 

 

 

< 0,10

 

g/L

 

 

Anemi

 

S-Jern

 

9,0 - 34,0

 

µmol/L

 

NORIP

 

S-Transferrin

 

 

2,0 - 3,3

 

g/L

NORIP

 

S-Transferrinmetning*

K 18 - 49
K > 50
 M > 18 

10 - 50
15 - 50
16 - 57

%

NORIP 

 

S-Ferritin

 

K

M

 

10 - 165

32 - 355

 

µg/L

 

Lavere verdier
hos barn ½-15 år

 

S-Vitamin B12

 

 

 

160 - 470

 

 

pmol/L

 

 

 

S-Folat

 

 

 

> 6

 

nmol/L

 

P-Homocystein*

< 12

> 12

5 - 10

5 - 15

µmol/L

Ønskelige verdier


Thyreoidea

 

S-TSH

 

 

 

0,20 - 4,0

 

mU/L

 

 

S-Fritt T4

 

 

 

10 - 23

 

pmol/L

 

 

S-Fritt T3

 

 

 

3,6 - 6,0

 

pmol/L

 

 

S-Anti-TPO*

 

 

< 60

 

U/mL

 

Grenseomr. 60 - 100

 

Karbohydrater

B-HbA1c*

 

< 6,0

%

< 7,0% anbefalt for yngre diabetikere, <9,0% anbefalt for diabetikere over 80 år.

 

S-Glukose

 

Fastende

 

4,0 - 6,0

 

 

mmol/L

 

NORIP

Se retningslinjer fra WHO, sist i tabell

 

Hormoner

 

S-Prolaktin*

 

K

M

 

59 - 619

45 - 375

 

mU/L

 

 

 

S-LH*

 

K < 50

K > 50

M

 

0,5 - 17

16 - 54

1,5 - 9,3

 

U/L

 

Syklusavhengig

 

 

S-FSH*

 

K < 50

K > 50

M

 

1,5 - 10

23 - 116

1,5 - 10

 

U/L

 

Syklusavhengig

 

S-Østradiol*

 

K < 50, tidl.fol.

K < 50, preovula.

K < 50, luteal.

K > 50

M

 

0,04 - 0,25

0,54 - 1,93

0,12 - 0,72

< 0,14

< 0,19

 

nmol/L

 

Syklusavhengig

 

S-Progesteron*

 

K < 50, fol.

 K < 50, midt-luteal.

K > 50

M

 

0,5 - 4,5

14 - 89

< 2,3

0,9 - 3,9

 

nmol/L

 

Syklusavhengig

 

S-Testosteron*

 

K

M

 

0,7 - 2,8

> 8,5

 

nmol/L

 

 

 

S-SHBG*

 

K

M

 

18 - 114

13 - 71

 

nmol/L

 

 

 

S-Insulin*

 

< 210

 

pmol/L

 

 

S-C-peptid*

 

 

298 - 2350

 

pmol/L

 

 

S-Cortisol morgen*

 

 

138 - 690

 

nmol/L

 

 

S-Cortisol aften*

 

Normalt:

< 50% av

morgenprøve

 

nmol/L

 

 

 

 

 

 

S-hCG*

K, fertil, ikke gravid

K, fertil, gravid

M

 

< 5

> 19

< 3

 

U/L

 

 

S-PTH*

 

1,2 - 7,1

 

pmol/L

 

 

Medikamenter

 

S-Digitoxin*

Terapeutisk område

8 - 15

nmol/L

 

 

KOAGULASJON

 

P-PT-INR*

 

Antikoag.beh.:

                       ven.sykd.

                       art.sykd.

Ubehandlet:

 

 

2,0 - 3,0

2,5 - 3,5

< 1,2

 

INR

 

 

 

HEMATOLOGI

 

B-SR*

 

K < 50

K > 50

M < 50

M > 50

 

2 - 20

2 - 25

2 - 15

2 - 20

 

mm/t

 

 

 

B-Hemoglobin

 

K

M

 

11,7 - 15,3

13,4 - 17,0

 

g/dL

 

 

NORIP

Eget område for barn

 

B-Leukocytter

   ( LPK)

 

 

3,5 - 11,0

 

109/L

 

NORIP: 3,5 - 8,8

Eget område for barn

 

B-Erytrocytter

   ( EPK)

 

K

M

 

3,9 - 5,2

4,2 - 5,7

 

1012/L

 

 

NORIP

Eget område for barn

 

B-Trombocytter

   (TPK)

 

 

 

145 - 390

 

109/L

NORIP

 

B-Hematokrit

   (EVF)

 

K

M

 

0,35 - 0,46

0,40 - 0,50

 

 

 

NORIP

Eget område for barn

 

B-MCH

 

 

27 - 33

 

pg

 

NORIP

 

B-MCHC

 

 

32 - 36

 

g/dL

 

NORIP

 

B-MCV

 

 

82 - 98

 

fL

 

NORIP

Eget område for barn

 

B-Reticulocytter*

 

 

0,2 - 2,0

 

%

 

 

B-Diff-telling av leukocytter*

   B Neutrofile

   

   B Lymfocytter

   

   B Monocytter

   
   B
Eosinofile

   

   B Basofile

 

 

 

 

1,4 - 6,5

(36 - 73)

1,0 - 3,4

(23 - 50)

0,0 - 0,7

(4 - 10)

0,0 - 0,5

(1 - 7)

0,0 - 0,1

(0 - 1)

 

 

 

109/L

(%)

109/L

(%)

109/L

(%)

109/L

(%)

109/L

(%)

 

 

Eget område for barn

 

 

 

 

 

DIVERSE

S-Mononukleose-

   test (MNI)*

 

Negativ

 

 

 

S-CDT*

 

 

 

< 1,3

 

%

 

 

ALLERGI

S-Total IgE*

 

< 1

1 - 3

4 - 13

> 15

 

< 15

< 69

< 195

< 87

 

kU/L

 

 

 

S-Spesifikke allergener *

 

 

< 0,35

 

kU/L

 

 

Rast-klasser:

0: < 0,35

I: 0,35 - 0,69

II: 0,70 - 3,49

III: 3,50 - 17,49

IV: 17,50 - 49,99

V: 50,0 - 99,99

VI: > 100

* Ikke akkrediterte analyser

S: Serum     
B: Fullblod (tilsatt EDTA eller Na-Citrat)   
P: Plasma     
U: Urin  
   

Retningslinjer fra WHO (gjelder plasma-glukose, ref.omr.: 4,2-6,3 mmol/L):
Diabetes: Fastende Glukose > 7,0 og/eller 2-timers verdi > 11,1 mmol/L
Nedsatt glukosetoleranse: Fast. Glukose < 7,0 og 2-t.-verdi mellom 7,8 og 11,1 mmol/L
Friske: Fastende Glukose < 6,1 og 2-timers verdi < 7,8 mmol/LReferanseverdier, barn:

 

Analyse

Alder

Ref.omr.

Enhet

Ref.

HEMATOLOGI

SR   *

< 15 år

0 - 10

 mm/t

3

Hemoglobin

Nyfødte (kap):

1 dag - 5 mnd.:

6 mnd. - 8 år:

9 - 11 år:

14,5-22,0

10,0-13,5

11,0-14,0

11,5-14,5

g/dL

g/dL

g/dL

g/dL

1

Leukocytter (LPK)

1 - 5 mnd.:

6 - 23 mnd.:

24 mnd. - 5 år:

6 - 16 år:

5,0 - 18,0

6,0 - 17,0

5,0 - 15,0

4,5 - 14,0

109/L

109/L

109/L

109/L

1

Erytrocytter (EPK)

6 dager - 1 mnd.:

2 - 11 mnd.:

1 - 5 år:

6 - 12 år:

3,1 - 5,9

3,1 - 5,5

4,1 - 5,3

4,0 - 5,2

1012/L

1012/L

1012/L

1012/L

3

Hematokrit (EVF)

Nyfødte (kap):

3 mnd. - 8 år:

9 - 11 år:

0,48-0,67

0,32-0,44

0,34-0,46

 

1

MCV   *

Nyfødte:

6 - 23 mnd.:

24 mnd. - 5 år:

6 - 12 år:

110 - 128

70 - 85

75 - 90

78 - 95

fl

fl

fl

fl

1

 

Diff- nøytrofile   *

 

 

 

 

Diff-lymfocytter   *

 

 

 

 

Diff-monocytter   *

 

 

 

Diff-eosinofile   *

1 - 5 mnd.:

6 - 23 mnd.:

24 mnd. - 5 år:

6 - 16 år:

 

1 - 5 mnd.:

6 - 23 mnd.:

24 mnd. - 5 år:

6 - 16 år:

 

1 - 5 mnd.:

6 mnd. - 23 mnd.:

2 - 16 år:

 

1 - 5 mnd.:

6 mnd. - 5 år:

6 - 16 år:

1,0 - 9,0

2,0 - 8,5

2,5 - 8,0

2,0 - 8,0

 

2,0 - 17,0

3,0 - 10,0

2,0 - 9,0

1,5 - 6,0

 

0,5 - 1,4

0,3 - 1,2

0,2 - 1,0

 

0,1 - 0,8

0,1 - 0,6

0,1 - 0,4

109/L

109/L

109/L

109/L

 

109/L

109/L

109/L

109/L

 

109/L

109/L

109/L

 

109/L

109/L

109/L

1

ANEMIUTREDNING

Serumjern

0 - 4 uker:

5 - 8 uker:

2 - 6 mnd.:

7 - 12 mnd.:

13 mnd. - 12 år:

13 - 18 år:

11 - 36

10 - 31

3 - 29

5 - 28

5 - 20

10 - 25

μmol/L

μmol/L

μmol/L

μmol/L

μmol/L

μmol/L

2

Transferrin

1 uke - 16 år:

2,0 - 3,6

g/L

3

ELEKTROLYTTER

Kalsium

1 - 2 dager:

3 - 9 dager:

10 dager- 23 mnd.:

2 - 11 år:

12 - 18 år:

1,75 - 3,00

1,90 - 2,60

2,25 - 2,75

2,20 - 2,70

2,10 - 2,55

mmol/L

mmol/L

mmol/L

mmol/L

mmol/L

3

Fosfat

Nyfødte:

0 - 2 år:

3 - 7 år:

8 - 16 år:

1,40 - 2,90

1,20 - 2,20

1,00 - 2,00

0,80 - 1,90

mmol/L

mmol/L

mmol/L

mmol/L

1

Magnesium

< 1 uke:

0,48 - 0,95

mmol/L

3

ENZYMER

Alkalisk fosfatase

< 18 år

35 - 400

U/L

4

Gamma-GT

Barn:

< 40

U/L

1

LD

< 11 år

100 - 400

U/L

4

CK

                                K

 

                                M

11 dager - 12 år:

13 - 18 år:

 

11 dager - 12 år:

13 - 18 år:

50 - 150

50 - 250

 

50 - 200

50 - 370

U/L

U/L

 

U/L

U/L

1

LIPIDER

Kolesterol

< 15 år:

3,0 - 5,3

mmol/L

3

Triglycerider    

< 15 år:

0,3 - 1,5

mmol/L

3

METABOLITTER

Bilirubin

0 - 2 uker:

3 uker - 10 år:

< 200

< 16

μmol/L

μmol/L

2

Urinstoff (Urea)

0 - 1 dag:

2 dager:

3 dager:

4 - 10 dager:

11 dager - 6 år:

2,9 - 7,1

1,3 -  8,8

0,9 - 6,5

0,7 - 5,5

0,8 - 5,4

mmol/L

mmol/L

mmol/L

mmol/L

mmol/L

2

Kreatinin

< 4 år:

4 - 7 år:

8 - 14år:

20 - 50

35 - 70

45 - 80

μmol/L

μmol/L

μmol/L

1

Urinsyre (Urat)

< 15 år:

120 - 320

μmol/L

2

PROTEINER

Albumin

< 5 dager (>2,5 kg):

26 - 36

g/L

3

Totalprotein

< 6 dager:

6 dager - 2 mnd.:

3 - 6 mnd.:

7 - 11 mnd.:

1 - 5 år:

54 - 69

47 - 69

57 - 71

61 - 78

63 - 78

g/L

g/L

g/L

g/L

g/L

1

IgA   *

1 dag - 2 mnd.:

3 - 6 mnd.:

7 - 11 mnd.:

1 - 2 år:

3 - 5 år:

6 - 9  år:

10 - 14 år:

0,0 - 0,3

0,1 - 0,5

0,1 - 0,7

0,1 - 1,0

0,2 - 1,8

0,3 - 2,5

0,4 - 3,3

g/L

g/L

g/L

g/L

g/L

g/L

g/L

1

IgG   *

< 1 mnd.:

1 - 2 mnd.:

3 - 4 mnd.:

5 - 6 mnd.:

7 - 11 mnd.:

1 - 2 år:

3 - 5 år:

4,5 - 9,0

3,0 - 7,0

2,5 - 5,0

2,5 - 6,0

3,0 - 8,0

5,0 - 11

6,0 - 13

g/L

g/L

g/L

g/L

g/L

g/L

g/L

1

IgM   *

< 1 mnd.:

1 - 2 mnd.:

3 - 4 mnd.:

5 - 6 mnd.:

7 - 11 mnd.:

1 - 2 år:

3 - 5 år:

0,1 - 0,6

0,1 - 0,8

0,2 - 1,0

0,2 - 1,1

0,2 - 1,4

0,3 - 1,6

0,3 - 1,8

g/L

g/L

g/L

g/L

g/L

g/L

g/L

1

* Ikke akkrediterte analyser

Kolonnen «Alder» må leses slik: F.o.m. angitt alder t.o.m. angitt alder
Barn eldre enn angitt alder: Se tabellen for referanseverdier foran.

Referanseverdier for barn hentet fra:
1: «Laboratoriemedisinske undersøkelser v/Oslo-sykehusene»(Jan. 1997)
2: Stakkestad, J og Åsberg, A: «Brukerhåndbok i klinisk kjemi» (2002)
3: «Aldersspesifikke referanseverdier» fra Sentralsykehuset i Akershus (Sept. 97)
4: IFCC/Norip 2003


Resultater