Ventetider til røntgen


Ventetider for time til radiologisk undersøkelse ved Unilabs Røntgen. 


Ventetider for time til undersøkelse hos oss kan variere fra institutt til institutt (region til region), og også fra uke til uke innen det enkelte institutt (region).


Enkelte regionale helseforetak har kjøpt mindre av Unilabs kapasitet enn tidligere. Siden etterspørselen etter offentlig finansierte undersøkelser (dvs. undersøkelser med vanlig egenandel, p.t kr. 245,-.) normalt er større enn den kapasiteten det offentlige kjøper av Unilabs, har dette ført til at ventetiden for time til undersøkelser som omfattes av avtale med regionalt helseforetak har økt betydelig for enkelte undersøkelser.


Siden det offentlige ikke har kjøpt all vår kapasitet, har vi noe ledig kapasitet ved våre institutter som vi kan tilby de pasienter som ønsker å betale undersøkelsen i sin helhet selv. For denne type undersøkelser er det for tiden meget kort ventetid. 


Ved å klikke på linkene under eller i menyen til venstre  får du oversikt over våre ventetider til offentlig finansierte undersøkelser og for undersøkelser som i sin helhet betales av pasienten (selvfinansierte undersøkelser).


Ventetider for offentlig finansierte undersøkelser (undersøkelser med vanlig egenandel).

Ventetider for selvfinansierte undersøkelser

 
Ventetider offentlige finansierte undersøkelser:
Helsenorge - Velg behandlingsstedResultater