Ventetider til offentlig finansierte undersøkelser


I tabellene nedenfor finner du oversikt over ventetider for time til undersøkelse ved våre avdelinger.

Ventetidene gjelder for undersøkelser som omfattes av avtale med regionalt helseforetak, dvs. for undersøkelser hvor vanlig egenandel benyttes.

Ventetidene oppdateres en gang pr uke, hvis ikke annet er spesifisert.  


Ventetider Bryn, Majorstuen, Ski og Hamar:
(målt i antall virkedager)

Avdeling:

Bryn

Majorstuen

Ski

Hamar

Røntgenundersøkelse

17

1

10

0**

CT-undersøkelse

16

20

15

5**

CT-colonundersøkelse

16

20

15

5

CT-hjerteundersøkelse

*

20

*

*

MR-undersøkelse

53

25

27

25

Mammografi rutine / klinisk

*

1*** / 4***

*

*

Ultralyd undersøkelse

16

16

17

8

* Utføres ikke ved denne avdelingen. 
** Vi har drop-in time på røntgenundersøkelser hverdager kl 08.00 -  21.00
    og CT bihuler kl 08.00 - 15.30.
*** Denne undersøkelsen dekkes ikke av det offentlige.

 

Ventetider Fredrikstad, Tønsberg og Drammen:
(Målt i antall virkedager)

Avdeling:

Fredrikstad

Tønsberg

Drammen

Røntgenundersøkelse

5

20

5

CT-undersøkelse

10

25

35

CT-colonundersøkelse

10

25

35

CT-hjerteundersøkelse

*

*

*

MR-undersøkelse

30

16

30

Mammografi rutine / klinisk

5*** / 5***

*

*

Ultralyd undersøkelse

30

54

0

* Utføres ikke ved denne avdelingen.
** Vi har drop-in time på CT bihuler og røntgenundersøkelse.
*** Denne undersøkelsen dekkes ikke av det offentlige.

Ventetider Trondheim og Kristiansand 
(Målt i antall virkedager)

Avdeling:

Trondheim

Kristiansand

Røntgenundersøkelse

**

18

CT-undersøkelse

**

1

CT-colon undersøkelse

**

1

CT-hjerte undersøkelse

 *

*

MR-undersøkelse

**

51

Mammografi rutine / klinisk

*

*

Ultralyd undersøkelse

8

63

* Utføres ikke ved denne avdelingen.
** Denne undersøkelsen dekkes ikke av det offentlige. Time på dagen.

Ventetider Bergen, Haugesund og Sandnes:
(målt i antall virkedager)

Avdeling

Bergen

Haugesund

Sandnes

Røntgenundersøkelser

2

1

1

CT-undersøkeler

2

22

1

CT-colonundersøkelse

2

22

1

MR-undersøkelser

30

43

8

Mammografi

*

*

*

Bentetthetsmåling/DXA

2/*

*/10

0/*

Ultralyd

50

68

20

  * Utføres ikke ved denne avdelingen.

Oppdatert pr. 26.06.2017Resultater