Ventetider til offentlig finansierte undersøkelser


I tabellene nedenfor finner du oversikt over ventetider for time til undersøkelse ved våre avdelinger.

Ventetidene gjelder for undersøkelser som omfattes av avtale med regionalt helseforetak, dvs. for undersøkelser hvor vanlig egenandel benyttes.

Ventetidene oppdateres i utgangspunktet en gang pr uke, hvis ikke annet er spesifisert.  


Ventetider Bryn, Majorstuen, Ski og Hamar:
(målt i antall virkedager)

Avdeling:

Bryn

Majorstuen

Ski

Hamar

Røntgenundersøkelse

11

3

1

0**

CT-undersøkelse

12

31

10

2**

CT-colonundersøkelse

12

31

10

2

CT-hjerteundersøkelse

*

31

*

*

MR-undersøkelse

51

22

40

22

Mammografi rutine / klinisk

*

1 / 7***

*

*

Ultralyd undersøkelse

13

45

15

2

* Utføres ikke ved denne avdelingen. 
** Vi har drop-in time på røntgenundersøkelser hverdager kl 08.00 -  21.00
    og CT bihuler kl 08.00 - 15.30.
*** Denne undersøkelsen dekkes ikke av det offentlige.

 

Ventetider Fredrikstad, Tønsberg og Drammen:
(Målt i antall virkedager)

Avdeling:

Fredrikstad

Tønsberg

Drammen

Røntgenundersøkelse

1

35

1*

CT-undersøkelse

13

10

23*

CT-colonundersøkelse

13

10

23

CT-hjerteundersøkelse

*

*

*

MR-undersøkelse

40

8

18

Mammografi rutine / klinisk

0 / 40***

*

*

Ultralyd undersøkelse

40

60

15

* Utføres ikke ved denne avdelingen.
** Vi har drop-in time på CT bihuler og røntgenundersøkelse.
*** Denne undersøkelsen dekkes ikke av det offentlige.

Ventetider Trondheim og Kristiansand 
(Målt i antall virkedager)

Avdeling:

Trondheim

Kristiansand

Røntgenundersøkelse

**

20

CT-undersøkelse

**

1

CT-colon undersøkelse

**

*

CT-hjerte undersøkelse

 *

*

MR-undersøkelse

**

65

Mammografi rutine / klinisk

*

*

Ultralyd undersøkelse

20

20

* Utføres ikke ved denne avdelingen.
** Denne undersøkelsen dekkes ikke av det offentlige. Time på dagen.

Ventetider Bergen, Haugesund og Sandnes:
(målt i antall virkedager)

Avdeling

Bergen

Haugesund

Sandnes

Røntgenundersøkelser

1

10

1

CT-undersøkeler

5

10

1

CT-colonundersøkelse

5

10

1

MR-undersøkelser

15

30

21

Mammografi

*

*

*

Bentetthetsmåling/DXA

1/*

*/8

0/*

Ultralyd

20

10

4

  * Utføres ikke ved denne avdelingen.

Oppdatert pr. 24.10.2016Resultater