Ventetider til offentlig finansierte undersøkelser


I tabellene nedenfor finner du oversikt over ventetider for time til undersøkelse ved våre avdelinger.

Ventetidene gjelder for undersøkelser som omfattes av avtale med regionalt helseforetak, dvs. for undersøkelser hvor vanlig egenandel benyttes.

Ventetidene oppdateres i utgangspunktet en gang pr uke, hvis ikke annet er spesifisert.  


Ventetider Oslo, Akershus og Hedmark:
(målt i antall virkedager)

Avdeling:

Bryn

Majorstuen

Ski

Hamar

Røntgenundersøkelse

11

14

1

0**

CT-undersøkelse

11

10

20

0**

CT-colonundersøkelse

11

10

20

0

CT-hjerteundersøkelse

*

10

*

*

MR-undersøkelse

51

52

40

18

Mammografi rutine / klinisk

*

1 / 4***

*

*

Ultralyd undersøkelse

30

13

25

14

* Utføres ikke ved denne avdelingen. 
** Vi har drop-in time på røntgenundersøkelser hverdager kl 08.00 -  21.00 og
    CT bihuler kl 08.00 - 15.30.
*** Denne undersøkelsen dekkes ikke av det offentlige.

 

Ventetider Østfold, Vestfold og Buskerud:
(Målt i antall virkedager)

Avdeling:

Fredrikstad

Tønsberg

Drammen

Røntgenundersøkelse

1

4

5**

CT-undersøkelse

15

2

15**

CT-colonundersøkelse

15

2

15

CT-hjerteundersøkelse

*

*

*

MR-undersøkelse

55

22

35

Mammografi rutine / klinisk

0 / 40***

*

*

Ultralyd undersøkelse

40

45

35

* Utføres ikke ved denne avdelingen.
** Vi har drop-in time på CT bihuler og røntgenundersøkelse.
*** Denne undersøkelsen dekkes ikke av det offentlige.

Ventetider Sør Trøndelag, Hordaland og Vest-Agder 
(Målt i antall virkedager)

Avdeling:

Trondheim

Bergen

Kristiansand

Røntgenundersøkelse

**

0

0

CT-undersøkelse

**

**

20

CT-colon undersøkelse

**

**

20

CT-hjerte undersøkelse

 *

 *

*

MR-undersøkelse

**

**

50

Mammografi rutine / klinisk

*

* / *

*

Ultralyd undersøkelse

7

**

35

* Utføres ikke ved denne avdelingen.
** Denne undersøkelsen dekkes ikke av det offentlige. Time på dagen.

  

Oppdatert pr.06.07.2015Resultater