Ventetider til offentlig finansierte undersøkelser


I tabellene nedenfor finner du oversikt over ventetider for time til undersøkelse ved våre avdelinger.

Ventetidene gjelder for undersøkelser som omfattes av avtale med regionalt helseforetak, dvs. for undersøkelser hvor vanlig egenandel benyttes.

Ventetidene oppdateres i utgangspunktet en gang pr uke, hvis ikke annet er spesifisert.  


Ventetider Bryn, Majorstuen, Ski og Hamar:
(målt i antall virkedager)

Avdeling:

Bryn

Majorstuen

Ski

Hamar

Røntgenundersøkelse

10

5

1

0**

CT-undersøkelse

15

29

10

3**

CT-colonundersøkelse

15

29

10

3

CT-hjerteundersøkelse

*

29

*

*

MR-undersøkelse

49

40

40

17

Mammografi rutine / klinisk

*

1 / 10***

*

*

Ultralyd undersøkelse

15

15

10

12

* Utføres ikke ved denne avdelingen. 
** Vi har drop-in time på røntgenundersøkelser hverdager kl 08.00 -  21.00
    og CT bihuler kl 08.00 - 15.30.
*** Denne undersøkelsen dekkes ikke av det offentlige.

 

Ventetider Fredrikstad, Tønsberg og Drammen:
(Målt i antall virkedager)

Avdeling:

Fredrikstad

Tønsberg

Drammen

Røntgenundersøkelse

1

20

1**

CT-undersøkelse

15

20

21*

CT-colonundersøkelse

15

20

21

CT-hjerteundersøkelse

*

*

*

MR-undersøkelse

40

30

25

Mammografi rutine / klinisk

0 / 20***

*

*

Ultralyd undersøkelse

40

80

18

* Utføres ikke ved denne avdelingen.
** Vi har drop-in time på CT bihuler og røntgenundersøkelse.
*** Denne undersøkelsen dekkes ikke av det offentlige.

Ventetider Trondheim og Kristiansand 
(Målt i antall virkedager)

Avdeling:

Trondheim

Kristiansand

Røntgenundersøkelse

**

11

CT-undersøkelse

**

2

CT-colon undersøkelse

**

*

CT-hjerte undersøkelse

 *

*

MR-undersøkelse

**

53

Mammografi rutine / klinisk

*

*

Ultralyd undersøkelse

20

11

* Utføres ikke ved denne avdelingen.
** Denne undersøkelsen dekkes ikke av det offentlige. Time på dagen.

Ventetider Bergen, Haugesund og Sandnes:
(målt i antall virkedager)

Avdeling

Bergen

Haugesund

Sandnes

Røntgenundersøkelser

1

5

0

CT-undersøkeler

3

1

0

CT-colonundersøkelse

3

1

0

MR-undersøkelser

9

5

15

Mammografi

*

*

*

Bentetthetsmåling/DXA

0

*/20

0

Ultralyd

15

10

3

  * Utføres ikke ved denne avdelingen.

Oppdatert pr. 19.09.2016Resultater