Ventetider til offentlig finansierte undersøkelser


I tabellene nedenfor finner du oversikt over ventetider for time til undersøkelse ved våre avdelinger.

Ventetidene gjelder for undersøkelser som omfattes av avtale med regionalt helseforetak, dvs. for undersøkelser hvor vanlig egenandel benyttes.

Ventetidene oppdateres en gang pr uke, hvis ikke annet er spesifisert.  


Ventetider Bryn, Majorstuen, Ski og Hamar:
(målt i antall virkedager)

Avdeling:

Bryn

Majorstuen

Ski

Hamar

Røntgenundersøkelse

11

2

6

0**

CT-undersøkelse

12

20

24

1**

CT-colonundersøkelse

12

20

24

1

CT-hjerteundersøkelse

*

20

*

*

MR-undersøkelse

47

23

26

18

Mammografi rutine / klinisk

*

1*** / 5***

*

*

Ultralyd undersøkelse

16

5

10

7

* Utføres ikke ved denne avdelingen. 
** Vi har drop-in time på røntgenundersøkelser hverdager kl 08.00 -  21.00
    og CT bihuler kl 08.00 - 15.30.
*** Denne undersøkelsen dekkes ikke av det offentlige.

 

Ventetider Fredrikstad, Tønsberg og Drammen:
(Målt i antall virkedager)

Avdeling:

Fredrikstad

Tønsberg

Drammen

Røntgenundersøkelse

5

17

1

CT-undersøkelse

10

10

20

CT-colonundersøkelse

10

10

20

CT-hjerteundersøkelse

*

*

*

MR-undersøkelse

30

5

9

Mammografi rutine / klinisk

10*** / 10***

*

*

Ultralyd undersøkelse

30

55

10

* Utføres ikke ved denne avdelingen.
** Vi har drop-in time på CT bihuler og røntgenundersøkelse.
*** Denne undersøkelsen dekkes ikke av det offentlige.

Ventetider Trondheim og Kristiansand 
(Målt i antall virkedager)

Avdeling:

Trondheim

Kristiansand

Røntgenundersøkelse

**

15

CT-undersøkelse

**

1

CT-colon undersøkelse

**

1

CT-hjerte undersøkelse

 *

*

MR-undersøkelse

**

35

Mammografi rutine / klinisk

*

*

Ultralyd undersøkelse

13

15

* Utføres ikke ved denne avdelingen.
** Denne undersøkelsen dekkes ikke av det offentlige. Time på dagen.

Ventetider Bergen, Haugesund og Sandnes:
(målt i antall virkedager)

Avdeling

Bergen

Haugesund

Sandnes

Røntgenundersøkelser

1

5

1

CT-undersøkeler

2

6

1

CT-colonundersøkelse

2

6

1

MR-undersøkelser

25

30

7

Mammografi

*

*

*

Bentetthetsmåling/DXA

2/*

*/15

0/*

Ultralyd

40

21

15

  * Utføres ikke ved denne avdelingen.

Oppdatert pr. 24.04.2017Resultater