Ventetider til offentlig finansierte undersøkelser


I tabellene nedenfor finner du oversikt over ventetider for time til undersøkelse ved våre avdelinger.

Ventetidene gjelder for undersøkelser som omfattes av avtale med regionalt helseforetak, dvs. for undersøkelser hvor vanlig egenandel benyttes.

Ventetidene oppdateres en gang pr uke, hvis ikke annet er spesifisert.  


Ventetider Bryn, Majorstuen, Ski og Hamar:
(målt i antall virkedager)

Avdeling:

Bryn

Majorstuen

Ski

Hamar

Røntgenundersøkelse

11

5

6

0**

CT-undersøkelse

13

29

12

6**

CT-colonundersøkelse

13

29

12

6

CT-hjerteundersøkelse

*

29

*

*

MR-undersøkelse

32

25

18

12

Mammografi rutine / klinisk

*

1*** / 10***

*

*

Ultralyd undersøkelse

32

27

12

8

* Utføres ikke ved denne avdelingen. 
** Vi har drop-in time på røntgenundersøkelser hverdager kl 08.00 -  21.00
    og CT bihuler kl 08.00 - 15.30.
*** Denne undersøkelsen dekkes ikke av det offentlige.

 

Ventetider Fredrikstad, Tønsberg og Drammen:
(Målt i antall virkedager)

Avdeling:

Fredrikstad

Tønsberg

Drammen

Røntgenundersøkelse

5

16

5

CT-undersøkelse

5

19

20

CT-colonundersøkelse

5

19

20

CT-hjerteundersøkelse

*

*

*

MR-undersøkelse

25

11

14

Mammografi rutine / klinisk

10***/ *

*

*

Ultralyd undersøkelse

5

24

10

* Utføres ikke ved denne avdelingen.
*** Denne undersøkelsen dekkes ikke av det offentlige.

Ventetider Trondheim og Kristiansand 
(Målt i antall virkedager)

Avdeling:

Trondheim

Kristiansand

Røntgenundersøkelse

*

21

CT-undersøkelse

*

1

CT-colon undersøkelse

*

1

CT-hjerte undersøkelse

 *

*

MR-undersøkelse

*

66

Mammografi rutine / klinisk

*

*

Ultralyd undersøkelse

10

32

* Utføres ikke ved denne avdelingen.
** Denne undersøkelsen dekkes ikke av det offentlige. Time på dagen.

Ventetider Bergen, Haugesund og Sandnes:
(målt i antall virkedager)

Avdeling

Bergen

Lagunen

Haugesund

Sandnes

Røntgenundersøkelser

5

25

1

1*

CT-undersøkeler

3

*

15

3*

CT-colonundersøkelse

3

*

15

3

MR-undersøkelser

20

5

15

10

Mammografi

*

*

*

*

Bentetthetsmåling/DXA

5/*

*

*/36

*/*

Ultralyd

20

*

50

25

  * Utføres ikke ved denne avdelingen.
** Vi har drop-in time på CT undersøkelser uten kontrast og røntgenundersøkelse.

Oppdatert pr.19.02.2018Resultater