Ventetider til offentlig finansierte undersøkelser


I tabellene nedenfor finner du oversikt over ventetider for time til undersøkelse ved våre avdelinger.

Ventetidene gjelder for undersøkelser som omfattes av avtale med regionalt helseforetak, dvs. for undersøkelser hvor vanlig egenandel benyttes.

Ventetidene oppdateres i utgangspunktet en gang pr uke, hvis ikke annet er spesifisert.  


Ventetider Oslo, Akershus og Hedmark:
(målt i antall virkedager)

Avdeling:

Bryn

Majorstuen

Ski

Hamar

Røntgenundersøkelse

10

10

1

0

CT-undersøkelse

12

12

10

0**

CT-colonundersøkelse

12

12

10

6

CT-hjerteundersøkelse

*

12

*

*

MR-undersøkelse

36

45

20

13

Mammografi rutine / klinisk

*

1 / 14***

*

*

Ultralyd undersøkelse

30

15

25

13

* Utføres ikke ved denne avdelingen. 
** Vi har drop-in time på CT bihuler og røntgenundersøkelser hverdager kl 08.00 - 15.30.
*** Denne undersøkelsen dekkes ikke av det offentlige.

 

Ventetider Østfold, Vestfold og Buskerud:
(Målt i antall virkedager)

Avdeling:

Fredrikstad

Tønsberg

Drammen

Røntgenundersøkelse

5

1

0**

CT-undersøkelse

10

1

17**

CT-colonundersøkelse

10

1

17

CT-hjerteundersøkelse

*

*

*

MR-undersøkelse

25

14

30

Mammografi rutine / klinisk

0 / 20***

*

*

Ultralyd undersøkelse

20

7

5

* Utføres ikke ved denne avdelingen.
** Vi har drop-in time på CT bihuler og røntgenundersøkelse.
*** Denne undersøkelsen dekkes ikke av det offentlige.

Ventetider Sør Trøndelag, Hordaland og Vest-Agder 
(Målt i antall virkedager)

Avdeling:

Trondheim

Bergen

Kristiansand

Røntgenundersøkelse

**

0

0

CT-undersøkelse

**

**

7

CT-colon undersøkelse

**

**

7

CT-hjerte undersøkelse

 *

 *

*

MR-undersøkelse

**

**

28

Mammografi rutine / klinisk

*

** / **

*

Ultralyd undersøkelse

12

**

33

* Utføres ikke ved denne avdelingen.
** Denne undersøkelsen dekkes ikke av det offentlige. Time på dagen.

  

Oppdatert pr.23.03.2015Resultater