Ventetider til offentlig finansierte undersøkelser


I tabellene nedenfor finner du oversikt over ventetider for time til undersøkelse ved våre avdelinger.

Ventetidene gjelder for undersøkelser som omfattes av avtale med regionalt helseforetak, dvs. for undersøkelser hvor vanlig egenandel benyttes.

Ventetidene oppdateres i utgangspunktet en gang pr uke, hvis ikke annet er spesifisert.  


Ventetider Oslo, Akershus og Hedmark:
(målt i antall virkedager)

Avdeling:

Bryn

Majorstuen

Ski

Hamar

Røntgenundersøkelse

20

7

1

0

CT-undersøkelse

11

16

5

0**

CT-colonundersøkelse

30

46

5

11

CT-hjerteundersøkelse

*

18

*

*

MR-undersøkelse

61

58

40

14

Mammografi rutine / klinisk

*

0 / 17***

*

*

Ultralyd undersøkelse

8

6

5

4

* Utføres ikke ved denne avdelingen. 
** Vi har drop-in time på CT bihuler og røntgenundersøkelser hverdager kl 08.00 - 15.30.
*** Denne undersøkelsen dekkes ikke av det offentlige.

 

Ventetider Østfold, Vestfold og Buskerud:
(Målt i antall virkedager)

Avdeling:

Fredrikstad

Tønsberg

Drammen

Røntgenundersøkelse

1

1

0**

CT-undersøkelse

10

16

14**

CT-colonundersøkelse

10

16

14

CT-hjerteundersøkelse

*

*

*

MR-undersøkelse

45

50

25

Mammografi rutine / klinisk

0 / 15***

*

*

Ultralyd undersøkelse

20

26

15

* Utføres ikke ved denne avdelingen.
** Vi har drop-in time på CT bihuler og røntgenundersøkelse.
*** Denne undersøkelsen dekkes ikke av det offentlige.

Ventetider Sør Trøndelag, Hordaland og Vest-Agder 
(Målt i antall virkedager)

Avdeling:

Trondheim

Bergen

Kristiansand

Røntgenundersøkelse

**

0

0

CT-undersøkelse

**

**

6

CT-colon undersøkelse

**

**

6

CT-hjerte undersøkelse

 *

 *

*

MR-undersøkelse

**

**

35

Mammografi rutine / klinisk

*

** / **

*

Ultralyd undersøkelse

15

**

11

* Utføres ikke ved denne avdelingen.
** Denne undersøkelsen dekkes ikke av det offentlige. Time på dagen.

  

Oppdatert pr.27.10.2014Resultater