Ventetider til offentlig finansierte undersøkelser


I tabellene nedenfor finner du oversikt over ventetider for time til undersøkelse ved våre avdelinger.

Ventetidene gjelder for undersøkelser som omfattes av avtale med regionalt helseforetak, dvs. for undersøkelser hvor vanlig egenandel benyttes.

Ventetidene oppdateres i utgangspunktet en gang pr uke, hvis ikke annet er spesifisert.  


Ventetider Oslo, Akershus og Hedmark:
(målt i antall virkedager)

Avdeling:

Bryn

Majorstuen

Ski

Hamar

Røntgenundersøkelse

12

3

1

0

CT-undersøkelse

4

11

5

0**

CT-colonundersøkelse

22

33

5

11

CT-hjerteundersøkelse

*

11

*

*

MR-undersøkelse

57

46

40

22

Mammografi rutine / klinisk

*

0 / 17***

*

*

Ultralyd undersøkelse

11

3

10

8

* Utføres ikke ved denne avdelingen. 
** Vi har drop-in time på CT bihuler og røntgenundersøkelser hverdager kl 08.00 - 15.30.
*** Denne undersøkelsen dekkes ikke av det offentlige.

 

Ventetider Østfold, Vestfold og Buskerud:
(Målt i antall virkedager)

Avdeling:

Fredrikstad

Tønsberg

Drammen

Røntgenundersøkelse

1

1

0**

CT-undersøkelse

12

20

10**

CT-colonundersøkelse

12

16

10

CT-hjerteundersøkelse

*

*

*

MR-undersøkelse

55

45

35

Mammografi rutine / klinisk

0 / 15***

*

*

Ultralyd undersøkelse

13

17

30

* Utføres ikke ved denne avdelingen.
** Vi har drop-in time på CT bihuler og røntgenundersøkelse.
*** Denne undersøkelsen dekkes ikke av det offentlige.

Ventetider Trondheim og Bergen 
(Målt i antall virkedager)

Avdeling:

Trondheim

Bergen

Kristiansand

Røntgenundersøkelse

**

0

0

CT-undersøkelse

**

**

24

CT-colon undersøkelse

**

**

24

CT-hjerte undersøkelse

 *

 *

*

MR-undersøkelse

**

**

54

Mammografi rutine / klinisk

*

** / **

*

Ultralyd undersøkelse

17

**

48

* Utføres ikke ved denne avdelingen.
** Denne undersøkelsen dekkes ikke av det offentlige. Time på dagen.

  

Oppdatert pr.18.08.2014Resultater