Ventetider til offentlig finansierte undersøkelser


I tabellene nedenfor finner du oversikt over ventetider for time til undersøkelse ved våre avdelinger.

Ventetidene gjelder for undersøkelser som omfattes av avtale med regionalt helseforetak, dvs. for undersøkelser hvor vanlig egenandel benyttes.

Ventetidene oppdateres i utgangspunktet en gang pr uke, hvis ikke annet er spesifisert.  


Ventetider Oslo, Akershus og Hedmark:
(målt i antall virkedager)

Avdeling:

Bryn

Majorstuen

Ski

Hamar

Røntgenundersøkelse

14

4

1

0**

CT-undersøkelse

8

20

10

8**

CT-colonundersøkelse

8

20

10

8

CT-hjerteundersøkelse

*

20

*

*

MR-undersøkelse

35

25

25

17

Mammografi rutine / klinisk

*

1 / 4***

*

*

Ultralyd undersøkelse

8

1

5

6

* Utføres ikke ved denne avdelingen. 
** Vi har drop-in time på røntgenundersøkelser hverdager kl 08.00 -  21.00 og
    CT bihuler kl 08.00 - 15.30.
*** Denne undersøkelsen dekkes ikke av det offentlige.

 

Ventetider Østfold, Vestfold og Buskerud:
(Målt i antall virkedager)

Avdeling:

Fredrikstad

Tønsberg

Drammen

Røntgenundersøkelse

1

22

1**

CT-undersøkelse

10

9

11*

CT-colonundersøkelse

10

9

11

CT-hjerteundersøkelse

*

*

*

MR-undersøkelse

25

21

20

Mammografi rutine / klinisk

0 / 20***

*

*

Ultralyd undersøkelse

20

18

12

* Utføres ikke ved denne avdelingen.
** Vi har drop-in time på CT bihuler og røntgenundersøkelse.
*** Denne undersøkelsen dekkes ikke av det offentlige.

Ventetider Sør Trøndelag, Hordaland og Vest-Agder 
(Målt i antall virkedager)

Avdeling:

Trondheim

Bergen

Kristiansand

Røntgenundersøkelse

**

0

1

CT-undersøkelse

**

**

1

CT-colon undersøkelse

**

**

1

CT-hjerte undersøkelse

 *

 *

*

MR-undersøkelse

**

**

38

Mammografi rutine / klinisk

*

* / *

*

Ultralyd undersøkelse

17

**

22

* Utføres ikke ved denne avdelingen.
** Denne undersøkelsen dekkes ikke av det offentlige. Time på dagen.

  

Oppdatert pr.08.02.2016Resultater