Ventetider til offentlig finansierte undersøkelser


I tabellene nedenfor finner du oversikt over ventetider for time til undersøkelse ved våre avdelinger.

Ventetidene gjelder for undersøkelser som omfattes av avtale med regionalt helseforetak, dvs. for undersøkelser hvor vanlig egenandel benyttes.

Ventetidene oppdateres en gang pr uke, hvis ikke annet er spesifisert.  


Ventetider Bryn, Majorstuen, Ski og Hamar:
(målt i antall virkedager)

Avdeling:

Bryn

Majorstuen

Ski

Hamar

Røntgenundersøkelse

16

1

7

1**

CT-undersøkelse

12

31

11

2**

CT-colonundersøkelse

12

31

11

2

CT-hjerteundersøkelse

*

31

*

*

MR-undersøkelse

43

25

19

16

Mammografi rutine / klinisk

*

1*** / 5***

*

*

Ultralyd undersøkelse

52

20

8

4

* Utføres ikke ved denne avdelingen. 
** Vi har drop-in time på røntgenundersøkelser hverdager kl 08.00 -  21.00
    og CT bihuler kl 08.00 - 15.30.
*** Denne undersøkelsen dekkes ikke av det offentlige.

 

Ventetider Fredrikstad, Tønsberg og Drammen:
(Målt i antall virkedager)

Avdeling:

Fredrikstad

Tønsberg

Drammen

Røntgenundersøkelse

5

29

10

CT-undersøkelse

8

27

22

CT-colonundersøkelse

8

27

22

CT-hjerteundersøkelse

*

*

*

MR-undersøkelse

30

18

25

Mammografi rutine / klinisk

5** / *

*

*

Ultralyd undersøkelse

5

35

15

* Utføres ikke ved denne avdelingen.
*** Denne undersøkelsen dekkes ikke av det offentlige.

Ventetider Trondheim og Kristiansand 
(Målt i antall virkedager)

Avdeling:

Trondheim

Kristiansand

Røntgenundersøkelse

**

10

CT-undersøkelse

**

1

CT-colon undersøkelse

**

1

CT-hjerte undersøkelse

 *

*

MR-undersøkelse

**

43

Mammografi rutine / klinisk

*

*

Ultralyd undersøkelse

20

40

* Utføres ikke ved denne avdelingen.
** Denne undersøkelsen dekkes ikke av det offentlige. Time på dagen.

Ventetider Bergen, Haugesund og Sandnes:
(målt i antall virkedager)

Avdeling

Bergen

Haugesund

Sandnes

Røntgenundersøkelser

6

11

1*

CT-undersøkeler

3

8

2*

CT-colonundersøkelse

3

8

2

MR-undersøkelser

20

10

8

Mammografi

*

*

*

Bentetthetsmåling/DXA

6*

*/31

0/*

Ultralyd

15

73

15

  * Utføres ikke ved denne avdelingen.
** Vi har drop-in time på CT undersøkelser uten kontrast og røntgenundersøkelse.

Oppdatert pr. 11.12.2017Resultater