Ventetider til offentlig finansierte undersøkelser


I tabellene nedenfor finner du oversikt over ventetider for time til undersøkelse ved våre avdelinger.

Ventetidene gjelder for undersøkelser som omfattes av avtale med regionalt helseforetak, dvs. for undersøkelser hvor vanlig egenandel benyttes.

Ventetidene oppdateres i utgangspunktet en gang pr uke, hvis ikke annet er spesifisert.  


Ventetider Oslo, Akershus og Hedmark:
(målt i antall virkedager)

Avdeling:

Bryn

Majorstuen

Ski

Hamar

Røntgenundersøkelse

19

7

1

0

CT-undersøkelse

12

15

5

0**

CT-colonundersøkelse

40

59

5

12

CT-hjerteundersøkelse

*

20

*

*

MR-undersøkelse

57

60

40

11

Mammografi rutine / klinisk

*

0 / 16***

*

*

Ultralyd undersøkelse

30

11

7

0

* Utføres ikke ved denne avdelingen. 
** Vi har drop-in time på CT bihuler og røntgenundersøkelser hverdager kl 08.00 - 15.30.
*** Denne undersøkelsen dekkes ikke av det offentlige.

 

Ventetider Østfold, Vestfold og Buskerud:
(Målt i antall virkedager)

Avdeling:

Fredrikstad

Tønsberg

Drammen

Røntgenundersøkelse

1

1

0**

CT-undersøkelse

10

10

18**

CT-colonundersøkelse

10

17

18

CT-hjerteundersøkelse

*

*

*

MR-undersøkelse

50

37

40

Mammografi rutine / klinisk

0 / 15***

*

*

Ultralyd undersøkelse

30

41

5

* Utføres ikke ved denne avdelingen.
** Vi har drop-in time på CT bihuler og røntgenundersøkelse.
*** Denne undersøkelsen dekkes ikke av det offentlige.

Ventetider Sør Trøndelag, Hordaland og Vest-Agder 
(Målt i antall virkedager)

Avdeling:

Trondheim

Bergen

Kristiansand

Røntgenundersøkelse

**

0

0

CT-undersøkelse

**

**

4

CT-colon undersøkelse

**

**

4

CT-hjerte undersøkelse

 *

 *

*

MR-undersøkelse

**

**

38

Mammografi rutine / klinisk

*

** / **

*

Ultralyd undersøkelse

15

**

12

* Utføres ikke ved denne avdelingen.
** Denne undersøkelsen dekkes ikke av det offentlige. Time på dagen.

  

Oppdatert pr.24.11.2014Resultater