Renhetskontroll av unitvann


Analyser utført av Unilabs har vist at unitvann kan inneholde patogene bakterier. Dette er også dokumentert i flere studier. Folkehelseinstituttet nevner unitvann som en potensiell smittekilde for legionella i sin "Vannrapport 123". Ved å utføre regelmessig kontroll av vannet, gis det dokumentasjon på at denne delen av tannbehandlingen ikke utgjør en smitterisiko.

Unilabs tilbyr årlig mikrobiologisk kontroll av unitvann.

Det utføres analyser av legionella (ISO 11731:1998)
Pseudomonas aeruginosa (ISO 16266:2008)
Komtall, 22 og 36 grader (ISO 6222:1999)
Resultater