Unilabs er den eneste private leverandør av helsetjenester i Norge som tilbyr tjenester innenfor både radiologi og medisinske laboratorietjenester. 

Unilabs utfører de fleste typer bildediagnostikk med høy kvalitet og nytt og moderne utstyr. Unilabs Røntgen utfører undersøkelser innen:

- MR
- CT
- Konvensjonell røntgen
- Ultralyd
- Mammografi


Unilabs samarbeider med offentlige helsemyndigheter og de regionale helseforetakene kjøper en del av vår kapasitet. Dette betyr at pasienter får benytte refusjonsordningen for undersøkelser som omfattes av avtalene.

Utstyret
 
Unilabs har moderne, digitalt utstyr med nye tekniske løsninger innen alle undersøkelsesmetoder. Utskiftninger og oppdateringer skjer fortløpende. IT-systemet gjør det mulig å sende bilder mellom alle Unilabs institutter. Dette betyr at Unilabs til enhver tid bruker den radiologen som er best kvalifisert til å gjøre beskrivelsen - helt uavhengig av hvor vedkommende er plassert. 

Unilabs har kunden i fokus!
 


Resultater