Unilabs Røntgen inngår i Unilabs Norge AS og utfører de fleste typer bildediagnostikk med høy kvalitet og nytt og moderne ustyr. Unilabs Røntgen består av 10 avdelinger og utfører undersøkelser innen:

- MR
- CT
- Konvensjonell røntgen
- Ultralyd
- Mammografi


Unilabs samarbeider med offentlige helsemyndigheter ved at regionale helseforetak (RHF) gjennom avtaler kjøper en del av vår kapasitet. Dette gjør at pasienter får benytte refusjonsordningen for undersøkelser som omfattes av disse avtalene.

Utstyret
 
Unilabs disponerer moderne, digitalt utstyr med nye tekniske løsninger innen alle undersøkelsesmetoder. Utskiftninger og oppdateringer skjer fortløpende. IT-systemet gjør det mulig å sende bilder mellom alle Unilabs institutter. På denne måten kan Unilabs til enhver tid få den radiologen som er best kvalifisert til å gjøre beskrivelsen - helt uavhengig av hvor vedkommende er plassert. 

Vår viktigste leveregel er til enhver tid å ha pasienten i fokus!

ISO sertifisering
Røntgenvirksomheten til Unilabs er sertifisert etter NS-EN ISO 9001:2008 standarden.
ISO sertifikat

 
 

 

 


Resultater