Velkommen til Unilabs Røntgen TrondheimAvdelingen er under avvikling og timer vil ikke bli satt opp. Vi beklager dette!

Unilabs informerer om at Helse Midt-Norge har innstilt Aleris Røntgen som privat eneleverandør av bildediagnostikkundersøkelser for begge Trøndelagsfylkene samt Møre og Romsdal fra 1. juni 2018. 

Driften ved Unilabs Røntgen Trondheim blir delvis innstilt fra og med
1. januar 2018. Instituttet vil inntil videre være åpent kun for ultralydundersøkelser i henhold til avtalen med Helse Midt-Norge. Ultralydhenvisninger sendes oss som tidligere.

Unilabs tilbud om MR, CT og røntgenundersøkelser opphører fra 1. januar 2018.

Unilabs Røntgen beklager situasjonen sterkt.

Mottatte henvisninger vil bli returnert til henvisende instans som vil sende henvisningen til St Olav Hospital eller annen privat leverandør av bildediagnostikk.


Åpningstider

Stengt

Adresse
Unilabs Røntgen Trondheim
Abels gate 5
7030 Trondheim


Resultater