Informasjonen på disse sidene er for helsepersonell med henvisning-/rekvireringsrett.

Unilabs er partner med Norsk Helsenett, som tilbyr den elektroniske samhandlingsarenaen for helse- og sosialsektoren i Norge. Dette betyr at Unilabs forplikter seg til å opprettholde viktige krav innen sikkerhet og etterspørsel, og kan levere tjenester gjennom helsenettet.

 


Resultater