Elektronisk kommunikasjon (EDI)


EDI er en forkortelse som brukes om elektronisk overføring av meldinger. Unilabs tilbyr elektronisk overføring av rekvisisjoner, henvisninger og svar via Norsk Helsenett.

Ønsker du å bli koblet opp for EDI? 
Ønsker du oppkobling for elektronisk rekvirering, henvisning og svar, eller undersøke om ditt journalsystem har funksjonalitet for å kunne sende elektronisk, send inn bestillingsskjema for EDI overføring ved å klikke på linken registreringsskjema for EDI

For mer informasjon kontakt vårt kundesenter på telefon 21 00 08 00 eller EDI-konsulent e-post.


Resultater