Elektronisk henvisning og svar (EDI)


EDI er en forkortelse som brukes om elektronisk overføring av meldinger. Unilabs Røntgen tilbyr elektronisk overføring av røntgensvar og henvisning via Norsk Helsenett.

Ønsker du å bli koblet opp for EDI?
Unilabs Røntgen kan motta elektronisk røntgenhenvisning fra henvisere med journalsystem som har mulighet for å sende dette. Ønsker du oppkobling for elektronisk henvisning, eller undersøke om ditt journalsystem har funksjonalitet for å kunne sende røntgenhenvisning elektronisk, send oss en  e-post.

Bestillingsskjema for EDI overføring av røntgensvar og røntgenhenvisning finner du ved å klikke på linken under.

Registreringsskjema for EDI


Resultater