Elektronisk henvisning og svar


Elektronisk henvisning og svar
Unilabs Røntgen tilbyr elektronisk henvisning og svar på røntgenundersøkelser. For mer informasjon se kontaktinfo.


Elektronisk røntgenhenvisning
Unilabs Røntgen kan motta elektronisk røntgenhenvisning fra henvisere med journalsystem som har mulighet for å sende dette.
Ønsker du å bli koblet opp for elektronisk henvisning, eller undersøke om ditt journalsystem har funksjonalitet for å kunne sende røntgenhenvisning elektronisk, ta kontakt med vårt kundesenter eventuelt send oss en e-post


Elektronisk overføring av svar (EDI)

EDI er en forkortelse som brukes om elektronisk overføring av meldinger. Unilabs Røntgen tilbyr elektronisk overføring av røntgensvar via Norsk Helsenett.


Ønsker du å bli koblet opp for EDI?

Bestillingsskjema for EDI overføring av røntgensvar og røntgenhenvisning finner du ved å klikke på linken under.


Rregistreringsskjema for EDI (pdf-fil)

For å lese 'Bestillingsskjema EDI'-filen må du ha Adobe Reader installert på PC'en din. Adobe Reader kan lastes ned gratis fra denne linken og gir deg mulighet til å åpne pdf-filer.
Du kan ikke lagre opplysningene i EDI skjemaet med mindre du har fullversjonen av Acrobate Reader. Det er imildertid mulighet å sende dataene som er skrevet inn i skjemaet via en e-post (som en xml-fil).
Utfylt skjema kan også printes ut og sendes på fax, eller sendes pr. post som angitt på skjemaet.
Resultater