Faglige artikler


På denne siden vil du finne ulike faglige artikler.CT colografi (CTC) - Publisert i Noraforum nr. 3 - 2011

Faglige anbefalinger MR eller CT?

Kalsiumscore

Informasjon til henvisere angående pasienter som skal ha intravenøs kontrast

Om røntgen - av Knut Korsbrekke, Tidsskr Nor Lægeforen 2000; 120: 1902-8.Resultater