Kontakt våre legespesialister


Våre leger vil i åpningstiden være tilgjengelig for å besvare spørsmål du som rekvirerende lege måtte ha til våre analyser eller prøvesvar.

Kontakt legene via vårt sentralbord på tlf. 
*  Medisinsk biokjemi            21 00 60 45
*  Medisinsk mikrobiologi      35 50 57 00
*  Patologi                             22 14 60 68 

For skriftlig kontakt via mail
laboratoriemedisin@unilabs.com


Resultater