Kundeservice til rekvirenter


I en travel hverdag i primærhelsetjenesten er det avgjørende at man raskt og enkelt kommer i kontakt med de faginstanser man ønsker å snakke med.
Unilabs Laboratoriemedisin har derfor god tilgjengelighet som det viktigste kvalitetskriterium i vår kundestøtte.


Kontakt laboratoriet
Tlf: 35 50 57 00


Her finner du direktenummer til nøkkelpersonell ved laboratoriet.


Klikk her for å sende oss en e-post


Informasjonskonsulent
Informasjonskonsulent og bioingeniør Cecilie Klovholt er tilgjengelig for faglige besøk ute hos rekvirentene. Informasjonskonsulenten gir blant annet råd og veiledning innen prøvetaking og forsendelse av prøver, og svarer i samarbeid med laboratoriets legespesialister på faglige spørsmål og problemstillinger. 
Forespørsler til informasjonskonsulenten kan sendes på e-post ved å klikke her.


Tjenester og service
- Analyse av alle typer prøver innen medisinsk mikrobiologi og miljømikrobiologi 

- EDI - Elektronisk overføring av prøvesvar

- Mottak av elektroniske rekvisisjoner 

- Gratis prøvetakingsutstyr

- Papirsvar, eventuelt med legekommentar, sendes ved arbeidsdagens slutt

- De mikrobiologiske prøvene blir sådd ut samme dag de ankommer
  laboratoriet og blir besvart elektronisk/ på papir så snart prøvesvaret foreligger.
  Dyrkningstid er 24timer

- Henting av prøver med egen budtjeneste etter avtale. Kostnadene til
  budtjeneste dekkes av Unilabs

- Legekontor som ikke faller under budtjenesten får tilsendt ferdigfrankerte
  konvolutter for innsending av prøver via Posten


Resultater