2012-08-14

1. juni i år avsluttet Helse Midt-Norge sin avtale med Unilabs Røntgen i Trondheim


1. juni i år avsluttet Helse Midt-Norge sin avtale med Unilabs Røntgen i Trondheim. Instituttet er nå avhengige av det private markedet for å sikre seg videre drift.

I den forbindelse gjorde de tidligere i år en undersøkelse om trøndernes forventninger til det offentlige helsevesenet.

– Vi var litt overrasket over at halvparten av de spurte kunne fortelle at de hadde helseforsikring. Det er langt over landsgjennomsnittet, forteller daglig leder Anne Margrethe Paulsen.

I tillegg kunne 17 prosent av de som ikke hadde forsikring melde at de ønsket å tegne en slik forsikring. 65 prosent mente at ventetidene i helsetjenesten er uakseptable. Adresseavisen har den siste tiden skrevet om en tidobling av antall helseforsikringer de siste ti årene. Dersom du blir syk kan forsikringen sikre deg hjelp i privat helsetjeneste, eller sende deg til utlandet for behandling.


Kan gi flere kunder

Unilabs i Trondheim balanserer nå på en knivsegg rent økonomisk etter at avtalen med det offentlige ble sagt opp. De har sikret seg avtaler med alle de store forsikringsselskapene, og tror økningen i helseforsikringer også vil kunne hjelpe til økt aktivitet hos dem. De leverer ulike typer røntgen, og for en MR-undersøkelse var det sist uke 16 ukers ventetid hos St. Olavs Hospital. Hos Unilabs kan komme inn nærmest umiddelbart. Dersom man selv, eller forsikringsselskapet, betaler.

– Vi tror det er nødvendig med de private helsetjenestene som et supplement og korrektiv til de offentlige tilbudene. Konkurranse er alltid sunt, sier medisinsk ansvarlig lege, Gunnar Myhr.


Reduserer køen

Selskapet skulle gjerne fortsatt å levere røntgentjenester til det offentlige for å bidra til å redusere ventetiden direkte. Men nå bidrar de på en annen måte.
– Når pasienter bruker forsikringen sin i det private så vil man gå ut av køen, og slik sett redusere den offentlige helsekøen,sier Paulsen. Hun tror frykten for å være lenge borte fra jobb er medvirkende til at stadig flere velger å tegne forsikring.
– For mange er det greit å betale en røntgenundersøkelse selv, fremfor å være fire måneder borte fra jobb. Det nyter både privatpersoner, men ikke minst arbeidsgiverne, godt av, sier hun.
Unilabs har vært nødt til å redusere antallet ansatte etter at avtalen med det offentlige ble sagt opp, men følger altså forsikringsmarkedet med stor interesse.
– Vi har inntrykk av at det er et potensial der, sier hun.

 

FAKTA

Helseforsikringer

Adresseavisen har de to siste dagene skrevet om private helseforsikringer.

Antall private helseforsikringer er tidoblet på ti år

Forsikringen skal gi garanti for behandling på privat sykehus, enten i Norge eller i utlandet. Dette

tar mye kortere tid enn å stå i kø i det offentlige.

Stadig flere bedrifter velger å kjøpe forsikringer til sine ansatte for å redusere sykefraværet.

2012 blir et suksessår for forsikringsselskapene. Aldri før har de solgt så mange helseforsikringer.

 
Her kan du lese hele artikkelen Nyter godt av flere helseforsikringerResultater