2012-06-15

Borreliadiagnostikk ved Unilabs Telelab


Vi er inne i en tid hvor det er mye fokus på flått og flåttbårne sykdommer.

Unilabs Telelab leverer diagnostikk av flåttbårne sykdommer for primærhelsetjenesten etter avtale med regionale helseforetak. Laboratoriet har gjennom mange år bygd opp et godt faglig tilbud og en betydelig kompetanse på dette området.

Klikk her om du ønsker å vite mer om hva laboratoriet utfører innen diagnostikk av flåttbårne sykdommer.

Det har den senere tid vært mange tabloide oppslag om flåttbårne sykdommer. Dette har bidratt til usikkerhet i forhold til helsevesenets evne til diagnostisering og behandling av borreliose.  Resultater