2014-06-13

Byttet sykehus, slapp å vente på brystkreftsvarResultater