2008-09-15

Capio Diagnostikk skifter navn til Unilabs!


Capio Diagnostikk skifter navn tirsdag 16.september til Unilabs.

Capio Røntgen blir Unilabs Røntgen

Capio Laboratoriemedisin blir Unilabs Laboratoriemedisin

Telelab blir Unilabs Telelab
 
Bakgrunnen for navneskiftet er at Capio-konsernet i fjor kjøpte det store europeiske diagnostikkselskapet Unilabs. Som et ledd i denne overtakelsen ble det bestemt å videreføre hele den omfattende laboratorie- og radiologivirksomheten i Capio Diagnostics/Unilabs under navnet Unilabs.

Etter sammenslåingen av Capio Diagnostics/Unilabs er Unilabs i dag en av Europas ledende helsetjenesteforetak innen radiologi og laboratoriemedisinsk service med virksomhet i 11 land og mer enn 3000 ansatte.

Unilabs har virksomhet i Norge, Sverige, Danmark, Finland, UK, Sveits, Spania, Frankrike, Portugal, Italia og Russland.

For våre pasienter, rekvirenter og henvisere medfører denne overgangen på kort sikt ingen endringer i våre diagnostiske tjenester. At vi nå er en del av et omfattende europeisk medisinskfaglig nettverk, vil på lengre sikt gi oss nye muligheter til å utvikle og levere et stadig bedre tjenestetilbud.

Vi ser frem til fortsatt å levere bildediagnostiske og laboratoriemedisinske tjenester av høy kvalitet til offentlig og privat norsk helsevesen under navnet Unilabs.
 Resultater