2008-05-14

Digitalisert mammografi i Oslo


Unilabs Røntgen i Oslo satser offensivt på å gi et godt og profesjonelt tilbud innen mammografi. Vi har høyt kvalifiserte medarbeidere og et stort nettverk med erfarne radiologer. Vi investerer nå i nytt og moderne digitalt mammografi-utstyr, som skal gjøre oss enda bedre for å sikre en effektiv behandling av brystkreft.

Med innføringen av nytt digitalt utstyr vil vi kunne tilby mammografi både ved Unilabs Røntgen Frogner og ved Unilabs Røntgen Bryn i Bryn Senter.

Bryn Senter har et nedslagsfelt på ca. 120.000 kvinner, og vi tror at dette vil være et godt tilbud i nærheten av der kvinnene bor eller handler. Dette er et nytt tilbud på senteret.

Det er stor enighet om at tidlig diagnose er viktig når det gjelder effektiv behandling av brystkreft. Brystkreft er den hyppigste kreftformen blant kvinner i Norge og i den vestlige verden. Mammografi er den viktigste undersøkelsen for å oppdage brystkreft så tidlig som mulig. Tidlig diagnose er viktig for bedret prognose. Risikoen for å få brystkreft øker for kvinner fra 40 år.

Det svenske socialstyrelsen har innført regelmessig mammografi-screening av kvinner fra 40 år. Det amerikanske National Cancer Institute anbefaler regelmessig mammografi fra 40 år.

Oslo er det fylke i Norge med flest tilfeller av brystkreft pr. innbygger.

Unilabs Røntgen tilbyr årlig mammografiundersøkelse fra 40 år.


Ring 08808 for timebestilling.

Unilabs Røntgen Frogner, Fredrik Stangsgt. 11/13, 0264 Oslo.

Unilabs Røntgen Bryn, Bryn Senter, 4. etg, Østensjøveien 79, 0667 Oslo.

For mer informasjon ta kontakt med Instituttsjef Hanne Berg, tlf. 90633442.Resultater