2011-07-13

Driften i Unilabs Røntgen Trondheim fortsetter

 

Helse Midt-Norge RHF har i dag sendt ut en pressemelding hvor det fremgår at de innstiller på at en annen aktør enn Unilabs skal bli tildelt 100% av kontrakten for bildediagnostikk i Trøndelags-fylkene. Unilabs mener at Helse Midt-Norge har brutt regelverket om offentlige anskaffelser i denne prosessen, og vil derfor påanke avgjørelsen, og eventuelt bringe den inn for retten.
Driften ved Unilabs Røntgen Trondheim fortsetter  som normalt.

 

12. juli 2011
Tom Emil Asp
Adm. direktørResultater