2013-08-13

Helse Sør-Øst forbedrer mammografitilbudet


For å avhjelpe situasjonen med økte ventelister innen brystdiagnostikk på Oslo Universitetssykehus har Helse Sør-Øst inngått en avtale med Unilabs på brystdiagnostiske tjenester. Anskaffelsen gjelder både utredning ved mistanke om brystkreft og kontroller for pasienter som er behandlet for brystkreft. Avtalen vil være operativ fra tidlig i september hos Unilabs Røntgen Majorstuen.


Les artikkel publisert på NRK Østlanssendingen.Resultater