2013-09-02

Fusjon av Unilabs laboratorievirksomhet


Vårt laboratorium i Skien har styrket bemanningen på legesiden, og har fra 1. september ansatt Kristina Papp som legespesialist i medisinsk mikrobiologi. Vi ønsker henne hjertelig velkommen til vårt team og kan dermed gi våre rekvirenter ytterligere faglig rådgivning. Kristina kommer fra Ungarn og har siden 2005 arbeidet både i Sverige og Norge på sykehus i Östersund, Molde og Drammen.

.Resultater