2009-09-02

Helse Sør-Øst RHF har tildelt Unilabs store kontrakter innen laboratoriemedisin og radiologi


Helse Sør-Øst RHF og Unilabs Norge AS / Unilabs Telelab AS har inngått nye avtaler om levering av polikliniske radiologitjenester (MR, CT, ultralyd og konvensjonell røntgen) og laboratorietjenester (biokjemi og mikrobiologi) for perioden 1.9.2009 til 31.12.2010. Unilabs fikk de klart største avtalene både innen laboratoriemedisin og radiologi, nærmere bestemt 98% av det utlyste volum innen laboratoriemedisin og 40% av volumet innen radiologi. Når det gjelder laboratoriemedisin er dette en vesentlig økning i forhold til tidligere. For radiologi er avtalen at Helse Sør-Øst kjøper om lag den samme andel av Unilabs kapasitet som tidligere.


Unilabs har etter disse avtalene rett og plikt til å utføre polikliniske radiologi- og laboratorietjenester på vegne av Helse Sør-Øst RHF innenfor den kapasitet (de økonomiske volum) som Helse Sør-Øst RHF har kjøpt. Unilabs er forpliktet til å fordele denne kapasitet over hele avtaleperioden, slik at pasienter har et tilbud hele året.


Avtalene gjelder henvisninger/rekvisisjoner innen Helseregion Sør-Øst. Primært gjelder avtalene for sørlig del av regionen, det vil si for personer bosatt i fylkene Aust-Agder, Vest-Agder, Telemark, Vestfold og Buskerud.Resultater