2009-11-02

Faglig anbefaling - MR eller CT?


Unilabs mottar ofte henvisninger hvor vi endrer modalitet fra CT til MR – og omvendt.  Vi føler behov for å forklare overfor våre henvisere når og hvorfor vi gjør dette.


Den viktigste årsaken til endring fra CT til MR er strålehygiene.  Endring gjøres også hvis en annen modalitet bedre kan svare på den aktuelle problemstilling.  Som spesialister i radiologi vurderer vi det slik at det er vår plikt å sørge for at pasientene får den undersøkelsen som gir den beste diagnosen, med lavest mulig strålebelastning.  Dette blir ofte en avveining, og vi gjør vårt beste for at pasienten skal få den rette undersøkelsen.


Det vanligste er at vi gjør om CT caput til MR caput.  Dette fordi MR kartlegger forholdene intracranielt bedre.  Indikasjon på CT caput kan være ved spørsmål om skjelettpatologi.  Vi gjør også rutinemessig om CT lumbalcolumna og cervicalcolumna til MR.  Dette fordi MR visualiserer prolapser og deres påvirkning på nerverøttene godt.  Medulla kan ikke bedømmes på CT, men fremstilles godt på MR.  Et unntak er når det kun er spørsmål om skjelettpatologi, for eksempel ved spørsmål om spondylolyse.  Da er CT undersøkelse best. 


Nesten alle MR av hals, thorax og abdomen gjøres om til CT undersøkelse, om det ikke er en spesifikk problemstilling som kun MR kan gi svaret på.  Generelt kan en MR undersøkelse ikke kartlegge forholdene like godt som CT i disse regionene.  Dette på grunn av bevegelsesartefakter som svelgning, pusting, peristaltikk og annet.
   

Flere undersøkelser er omtrent jevnbyrdige, for eksempel bihuler og nyrearterier.  Vi ser ofte på pasientens alder.  Hos unge pasienter velger vi den undersøkelsen som ikke gir ioniserende stråling (MR).


Vi vurderer også spørsmålsstillingen på henvisningene.  Et eksempel: Pasienten henvises på grunn av hørselstap.  Vi vil da bruke MR av tinningben dersom det er spørsmål om nevrogent hørselstap og CT ved spørsmål om mekanisk hørselstap.


Vi håper du som henviser har forståelse for at vi av og til gjør om henvisningene.  Dette er ingen desavuering av våre henviseres vurdering, men vi gjør det for at vi best mulig skal kunne svare på din spørsmålsstilling. 


Tor Ole Kjellevand
Medisinsk sjef
Unilabs NorgeResultater