2011-02-08

Helse Sør-Øst har anket kjennelsen i Hedmarken tingrett der Curato Røntgen fikk medhold i en midlertidig stans av avtaleinngåelsen mellom helseforetaket og Unilabs om radiologiske tjenester i innlandet.Resultater