2010-11-09

Helse Sør-Øst har tildelt Unilabs et meget stort volum radiologiske undersøkelser


Helse Sør-Øst RHF har nå avgjort konkurransen om å levere polikliniske radiologiske tjenester fra 1. januar 2011. Unilabs Norge er tildelt 78% av det totale volumet i Helseregion Sør-Øst. Det forutsettes at Unilabs etablerer et nytt institutt  på Hamar og ett i Drammen.

Det er anledning til å klage på tildelingen. Fristen for dette er satt til 19.11.2010 kl 10.00. Helse Sør-Øst har til hensikt å underskrive kontrakten den 26.11.2010, hvis det ikke kommer inn klager som vil gi utsettelse av avtaleinngåelsen.

Helse Sør-Øst har gitt Unilabs høyeste score både på kvalitet og tilgjengelighet, noe som først og fremst er alle Unilabs dyktige medarbeidere sin fortjeneste.  Derfor en stor takk til hver enkelt!


Tom Emil Asp
Administrerende direktør

 Resultater