2012-12-13

Stor undersøkelse om helsetilbudet:


Pressemelding 10. desember

Hordalendinger mener at ventetidene er uakseptable


Folk i Hordaland mener at ventetidene i helsevesenet er uakseptable, viser en ny undersøkelse. Kort ventetid er viktigst for folk når de blir henvist til bildediagnostikk som røntgen og MR. Hele 73 prosent er positive til å bruke et privat helsetilbud.

 

En ny undersøkelse gjennomført av YouGov på oppdrag fra Unilabs, som er et privat institutt for bildediagnostikk, viser at 6 av 10 hordalendinger mener vi har uakseptable ventetider i norsk helsevesen. Hver tredje spurte mener vi har et ineffektivt helsevesen, mens 40 prosent mener vi ikke bruker nok ressurser på å få ned ventetidene. Det samme antallet mener også at det offentlige bør kjøpe mer kapasitet av private tilbydere for å korte ned ventetidene. Innenfor bildediagnostikk er det særlig lange ventetider på MR-undersøkelser. Da undersøkelsen ble gjennomført opererte Haukeland universitetssjukehus med ventetider på 18 uker for MR-undersøkelser, noe 98 prosent av de spurte mener er en uakseptabel ventetid.

 

Ventetid er svært viktig for folk hvis de blir henvist til bildediagnostikk. 64 prosent mener at ventetid er viktigst, mens 29 prosent mener at det viktigste er at det offentlige dekker kostnaden. Folk i fylket er gjennomgående positive til å bruke et privat helsetilbud. Totalt er 7 av 10 positive til dette, og 27 prosent sier de er svært positive. Et solid flertall er også villig til å betale selv for en MR-undersøkelse dersom de fikk time på dagen. Kun 20 prosent sier de ikke er villige til å betale for en slik undersøkelse selv. 4 av 10 sier de ville forvente å måtte vente to til fem uker på å få gjennomført bildediagnostikk som røntgen, MR, CT eller ultralyd. Det samme antallet ville forvente å få time innen en uke.

 

”Denne undersøkelsen bekrefter at det er et stort behov for private alternativer i helsesektoren i vår region, også innenfor røntgenområdet. Private tilbud er nødvendige for at ventetiden i Hordaland ikke skal øke dramatisk, fordi etterspørselen er vesentlig større enn den kapasiteten det offentlige tilbyr,” sier Jarle Iversen, Instituttleder i Unilabs Røntgen Bergen.

 

Stadig flere er dekket av helseforsikring, og har dermed mulighet til å benytte private helsetilbud uten ekstra kostnad. I undersøkelsen sier 19 prosent at de har helseforsikring privat, mens 31 prosent har slik forsikring gjennom jobb. 17 prosent av de spurte sier at de vurderer å tegne helseforsikring, mens 6 av 10 mener at det er arbeidsgivers ansvar å tegne helseforsikring for sine ansatte, og 8 av 10 mener helseforsikring er et viktig gode for dem som arbeidstaker.

         

For mer informasjon, kontakt:

Jarle Iversen, Instituttleder

jarle.iversen@unilabs.com  

Unilabs Røntgen Bergen

Telefon: 48 22 70 80Resultater