2010-01-27

Influensadiagnostikk ved Unilabs Telelab

 

Vi i Unilabs Telelab takker våre rekvirenter for overvåkning av influensaepidemien i 2009 og 2010. Laboratorieundersøkelser utført hos oss er i samsvar med den generelle trenden i landet,- vi får mange negative resultater. Grunnet denne gledelige utviklingen har vi bestemt at en type spesifikk diagnostikk med PCR (polymerase kjedereaksjon) opphører fra 1.2.2010. I samarbeid med de sentrale myndigheter følger vi den epidemiologiske situasjon meget nøye.

Ved behov kan vårt laboratorium reagere fort og ta opp tilpasset og spesifikk agenspåvisning. I mellomtiden kan vi tilby immunfluorescens som er et adekvat verktøy for overvåkning.

 

Péter A. Csángó  
avdelingsoverlege ved Unilabs Telelab

                                       

 Resultater