2010-02-05

Kortere ventetider på bildediagnostiske undersøkelser med offentlig refusjonUnilabs har vunnet konkurranse om levering av bildediagnostiske tjenester i Trøndelag


Helse Midt-Norge RHF har tildelt Unilabs Røntgen Trondheim den største av to kontrakter om levering av radiologiske tjenester i Trøndelag. Kontrakten er for et volum nesten 20 % høyere enn det vi har pr. i dag, og gjelder for de neste 12 – 18 måneder. 

I forbindelse med den nye kontrakten vil vi anskaffe en ny avansert 64-kanals CT. Vi vil derfor kunne levere et bredere spekter av undersøkelser enn tidligere. For eksempel vil CT Colon bli tilgjengelig i løpet av kort tid.

Vi vil komme tilbake med mer informasjon om installasjonstidspunkt for ny CT og indikasjoner/forberedelser for nye undersøkelser.

Drop in: Skjelettrøntgen / thorax
Vi har ingen ventetid på skjelettundersøkelser / thorax. I de fleste tilfeller kan disse pasientene undersøkes samme dag dersom de oppsøker vårt institutt med en henvisning.

EDI – elektronisk svar og henvisning
Vi ønsker at flest mulig leger benytter elektronisk henvisning.

Dette er både raskere og billigere for henviserne og også for oss. Overvåkning av meldinger er sentral og krever at både henviser og mottaker klargjør systemet for mottak av kvittering for både vellykkede og mislykkede forsendelser.

Ta gjerne kontakt med oss for nærmere informasjon om dette: trondheim@unilabs.com

Du kan også ta kontakt med oss pr telefon
Markedskonsulent Wenche Jansen, tlf. 22 86 85 23 / 91 17 08 08        

Instituttsjef Anne Margrethe Paulsen, tlf. 73 84 40 09 / 95 75 43 73        Resultater