2015-02-27

NYTT LABORATORIUMEtter tildeling av nye Helse Sør-Øst avtaler, utvider Unilabs laboratorietilbudet med nytt laboratorium i medisinsk biokjemi i Oslo. Med denne utvidelsen er vi nå en samarbeidspartner som tilbyr komplett medisinsk diagnostikk.

Unilabs avdelinger:
     *  Medisinsk biokjemi
     *  Medisinsk Mikrobiologi
     *  Miljømikrobiologi
     *  Patologi
     *  Røntgen
     *  TeleradiologiResultater