2015-05-12

Norges nye topplaboratorium

 

Landet nå har fått et toppmoderne laboratorium innen medisinsk biokjemi som bidrar til rask medisinsk diagnostikk.


Ordfører Fabian Stang stod for den offisielle åpningen hos Unilabs 6.mai.


- Det er positivt med samarbeid mellom det offentlige og private aktører for å sikre befolkningen det beste tilbudet. Vi skal være glade vi lever i et land med et så godt helsetilbud, sier Fabian Stang.

Avtale med Helse Sør-Øst


Helse Sør-Øst står for sykehustilbudet til halvparten av Norges befolkning og hvert år behandler de én million pasienter. Nå har Helse Sør-Øst inngått avtale med Unilabs angående polikliniske laboratorietjenester. Unilabs tilbyr røntgen og laboratoriemedisin og har i Norge nærmere 300 ansatte.

Avtalen innebærer at:

• Legekontorene får nå en reell valgmulighet for hvor de kan sende alle
  blodprøver og andre laboratorieprøver.

• Legekontorene får enkle rutiner og raske svar til pasienten

• Unilabs vil ta hånd om primærdiagnostikk utenfor sykehusene. Dermed
   får sykehusene mer kapasitet til å jobbe med inneliggende pasienter.


Det siste innen teknologi og ekspertise


Unilabs har nå det siste innen teknologi og noen av de fremste medisinske spesialistene i landet. Det vil gi trygghet for pasientene.

Unilabs Laboratoriemedisin tilbyr i tillegg til medisinsk biokjemi, alle relevante analyser innen medisinsk mikrobiologi og patologi, og har eget laboratorium for miljømikrobiologi. Unilabs er ledende på analyserepertoar i Europa, og dette drar vi nytte av i Norge. Vi deler alle utviklingsresultater og utveksler ny innsikt og kompetanse. Det kommer legekontorer og pasienter til gode.

I Norge har Unilabs Røntgen 10 røntgeninstitutter i Ski, Fredrikstad, Tønsberg, Drammen, Kristiansand, Hamar, Bergen, Trondheim og Oslo. Her gjennomføres røntgen, ultralyd, CT, MR, mammografi og kalsiumscore. For å sikre god tilgjengelighet for pasienter vil Unilabs tilby blodprøvetaking på Unilabs røntgeninstitutter.

Avtalen med Unilabs gir Helse Sør-Øst en komplett samarbeidspartner innen medisinsk diagnostikk.

Om lag 100 deltakere ved åpningsarrangementet bestod av leger, legekontoransatte og samarbeidspartnere, samt Unilabs ansatte.

Professor i biologi ved UiO, og vinner av blant annet Norges Forskningsråd formidlingspris, Dag Olav Hessen gikk gjennom laboratorienes historiske utvikling fra 1700-tallet og frem til i dag. Han var mektig imponert over laboratoriet og kalte det:

- «Et drømmelaboratorium».

For mer informasjon, kontakt gjerne Daglig leder i Unilabs Laboratoriemedisin, Ragnhild Thoresen:

ragnhild.thoresen@unilabs.com

Mobil +47 970 60 740

 


Resultater