2015-12-03

Ny radiologiavtale med Helse Vest


Unilabs Røntgen etablerer seg nå med radiologi institutter i Haugesund, Stavanger og Bergen.
Helse Vest kunngjorde 30. november at de tildeler Unilabs Norge ny avtale om å levere radiologiske tjenester i Helse Vest fra og med 1. september 2016.

Avtalens varighet er 6 år.

Med den nye tildelingen vil Unilabs ha offentlig avtale i Helse Vest, Helse Midt og alle de 7 sykehusområdene i Helseregion Sør-Øst.

Oslo, 3. desember.

Wesley Caple
Administrerende direktørResultater