2009-12-14

Nyhetsbrev nr 2 Fredrikstad

 

IVK rutiner ved Unilabs Røntgen

Vi ønsker og gjøre bruken av intravenøs kontrast så sikker som mulig i forhold til kontrastindusert nyreskade, samtidig som undersøkelsens medisinske kvalitet skal ivaretas. Ved henvisning til undersøkelser som krever intravenøs kontrast må det foreligge kreatinin eller e-GFR verdi på følgende pasienter:
           o Alder over 70 år
           o Diabetes 
           o Hjertesvikt
           o Nyresykdom

Pasienter som bruker Metformin-preparat skal seponere disse i 2 dager etter undersøkelsen og kontrollere kreatinin/e-GFR hos egen lege. Bruken av Metformin kan gjenopptas hvis normale verdier.

Ved bruk av metformin-preparat og ikke-steroide anti-inflammatoriske midler (NSAIDs) skal disse seponeres 48 timer før undersøkelsen ved e-GFR under 60 ml/min/1,73 m².

Ved mistanke om redusert nyrefunksjon, og det ikke foreligger kreatinin/e-GFR verdier, vil vi vurdere om undersøkelsen kan gjøres uten kontrast. Hvis undersøkelsen må gjøres med intravenøs kontrast får pasienten ny time så snart kreatinin/e-GFR verdiene er normale. Pasient og henviser informeres om hvorfor undersøkelsen ikke ble gjort, og henviser må måle kreatinin/e-GFR før ny undersøkelse kan utføres. Kreatinin/e-GFR verdi skal ikke være eldre enn 12 uker.

Digital mammografi

Vi installerer i disse dager digitalt mammografiapparat fra Hologic og granskningsstasjon for digital mammografi fra Siemens.
Vi tilbyr rask mammografi-time både til pasienter med symptomer/kul og pasienter som henvises til rutinekontroll. Supplerende mammografibilder og ultralyd tas i forbindelse med oppsatt time av en våre 4 radiologer med mammografikompetanse.
Vår radiologkompetanse brukes også til å beskrive mammografi for Unilabs avdelinger i Bergen og Oslo.

Pasienter som henvises til rutinekontroll må betale undersøkelsen selv, kr. 690.-.

(referanse: http://www.nav.no/rettskildene/forskrift/F20030627-959)


EDI - Elektronisk svar og henvisning

November 2009 oppgraderte vi RIS/PACS systemet fra Siemens. I forbindelse med oppgraderingen har vi fått flere muligheter til å overvåke flyten av EDI svar til henviser. Papirsvaret blir nå overflødig for de legekontorene som kommuniserer med oss elektronisk, i alt 111 legekontor i Østfold. Vi står til disposisjon om du har spørsmål angående elektronisk kommunikasjon, og kan også tilrettelegge ved installasjon av elektronisk svar og/eller elektronisk henvisning.

Kontakt oss på tlf. 22 86 85 23 / 69 36 95 20 eller ostfold@unilabs.comResultater