2011-09-09

Sjokkoppvarming løser legionellaproblemer!


I en artikkel publisert i Stavanger Aftenblad og gjengitt på vvs-forum.no fastslår forskerne ved IRIS (International Reserach Institute of Stavanger)  at sjokkoppvarming ikke løser problemer knyttet til legionella. I artikkelen slås det fast at metodene som anbefales i ”Vannrapport 115 Forebygging av legionella – en veileder” fra Folkehelseinstituttet ikke er faglig holdbare.

Seniorrådgiver Eirik Ask ved Unilabs Telelab - Miljømikrobiologi er sterkt uenig i dette. "Våre erfaringer, som er basert på et langt større materialet enn det IRIS kan fremvise, viser det stikk motsatte. Det er bare få bygninger som ikke har kommet i mål med tradisjonelle metoder. Det er uryddig av forskerne ved IRIS å fastslå at sjokkoppvarming ikke løser problemer knyttet til legionella.  
Unilabs Telelab - Miljømikrobiologi har arbeidet innen legionellaproblematikk siden 1995. Vi arbeider hovedsaklig med rådgivning og analyse av prøver i forbindelse med forebygging av legionellasmitte. Blant annet benytter over 200 hoteller i Norge  våre tjenester. I vår rådgivning tar vi alltid utgangspunkt i veilederen fra Folkehelseinstituttet. Ca. 25 prosent av alle hotellene hadde legionellabakterier i vannfordelingssystemet sitt ved oppstarten. I mange av hotellene ble det påvist tildels høye bakteriekonsentrasjoner. Ved oppfølging og fokusering på riktige driftsrutiner (som beskrevet i veilederen), deriblant varmedesinfeksjon, har omfanget av hoteller med legionella blitt redusert ned til 3-4%. Det har ikke blitt påvist oppblomstring av legionellabakterier i noen av de hotellene som allerede var negative før oppstart.
Vi er derfor meget forundret over at IRIS har ”bevist” at legionellaveilederen ikke fungerer. "

Eirik Ask mener at det er grunn til å stille spørsmål om utførelsen av varmedesinfeksjonen har skjedd på er riktig grunnlag og om det er fulgt opp med andre gode driftsrutiner. Det er nemlig mange forutsetninger for at varmedesinfeksjonen skal ha ønsket virkning.

Les Seniorrådgiver Eirik Ask sitt tilsvar på artikkelen fra IRIS sin helhet her.Resultater