2015-07-08

Ta prøve til klamydiatesten hjemme


Redd du har klamydia, men vil helst slippe å gå til legen? Ikke fortvil. Nå har du nemlig mulighet til å ta prøve hjemme.

Nærmere 23 000 nordmenn får hvert år påvist klamydia, den mest vanlige seksuelt overførbare bakterielle infeksjonen i Norge. Ferske tall fra Folkehelseinstituttet viser at antallet som fikk påvist gonoré økte med 35 prosent fra 2013 til 2014. Til enhver tid har om lag èn av 20 seksuelt aktive unge klamydia. Infeksjonen kan, dersom den ikke behandles, føre til redusert fruktbarhet hos kvinner. Kondombruk, oppsporing av smittebærere og antibiotikabehandling er viktig for å bekjempe sykdommene.

Mindre flaut
- Vi opplever at flere synes det er flaut å oppsøke fastlegen sin ved mistanke om kjønnssykdom, forteller jordmor Annelie Skare ved Oslo Jordmor og Kvinnesenter. – Da kan det være greit å vite at man kan få råd og prevensjonsveiledning hos en jordmor. Jordmødre gjør så mye mer enn å ta i mot barn. Ved sin private klinikk på Grefsen holder de åpent etter avtale – gjerne på kveldstid så man slipper å ta fri fra studier eller jobb.

Her kan du bestille klamydiatest uten å måtte gå til legen!

Prøvetaking hjemme
Nå har man også mulighet til å foreta prøvetaking hjemme for testing av  Klamydia, Gonoré og Mycoplasma genitalium. Unilabs mikrobiologiske laboratorium tilbyr salg av slike tester via nett www.klamydiatester.no
Laboratoriet sender utstyr for urinprøve i en nøytral forpakning sammen med informasjon om riktig prøvetaking. Urinprøven tas hjemme og sendes så tilbake til laboratoriet i en forhåndsfrankert konvolutt. Prøven analyseres raskt og svar på prøven sendes hjem til deg i en nøytral konvolutt, eller du kan få svaret digitalt til din Digipost konto. Er prøven positiv tar du med svarrapporten til lege og får utskrevet antibiotikabehandling.

Siden Unilabs startet opp tilbudet om prøvetaking hjemme for klamydiatester i 2011, har det vært en stor økning i etterspørsel. I perioden 2012-2014 har vi hatt en økning på 65% for disse testene.

I 2014 hadde vi 5,9% positive Klamydia-prøver og tendensen hittil i år ligger i på det samme nivået, med litt variasjon fra måned til måned.

Prøvene undersøkes senest dagen etter mottak .Vi benytter en meget nøyaktig og sensitiv analysemetode  som er basert på nukleinsyreamplifisering (PCR).
Urinprøver er spesielt nyttig hos pasienter uten symptomer (menn og kvinner) ettersom det da er mindre behov for klinisk undersøkelse. Urinprøve bør tas minst èn time etter siste vannlating, prøven bør samle opp de første 10-20 ml av urinen.

Svaret kommer innen 1-3 dager.
Alle prøvesvar er kontrollert av en laboratorielege. Et nytt funn av klamydia bør alltid behandles. Ta derfor kontakt med fastlege for behandling og videre oppfølging. Behandling av klamydia er gratis for pasienten. Infeksjon behandles med antibiotika. Hvis pasienten har gjentatt påvist genital klamydia, kan vi konsultere primærlege for alternativ behandlingsmulighet.
Ved positivt resultat er anbefalingene fra Folkehelseinstituttet smitteoppsporing og evt. undersøkelse av seksualpartner. Man skal konsentrere seg om seksualpartnere de siste 6 måneder ved smitteoppsporingen. Klamydia kan forløpe asymptomatisk i lang tid, kanskje år.

Vi ser av våre statistikker at størstedelen av prøvene kommer fra sør-/østlandsområdet.

Eks. sitat:
- Etter at Unilabs startet å tilby prøvetaking hjemme fra 2011, ser vi en markant økning/økende interesse, særlig blant unge under 25 år fra sør- og østlandsområdet, sier Ragnhild Thoresen daglig leder og Kristina Papp, legespesialist i medisinsk mikrobiologi ved Unilabs laboratoriemedisin.
 Det er viktig for oss å kunne gi et godt tilbud som kan bidra til å begrense spredningen av sykdom. Fra man bestiller en prøve tar det kun 4-6 dager til man kan få prøvesvaret sitt elektronisk.


Laboratoriet ønsker med dette tilbudet å bidra til at flere tester seg for Klamydia, Gonoré og Mycoplasma genitalium.

Unilabs vant i år anbud med Helse Sør-Øst innen laboratoriemedisin, med dette øker leveringssikkerheten og tilbudet til rekvirenter og pasienter innen 3 laboratoriespesialiteter; medisinsk mikrobiologi, medisinsk biokjemi og patologi.

Hvorfor bør man teste seg?
• Klamydia er den vanligste kjønnssykdommen i Norge
• Klamydia er i Norge den hyppigste årsaken til sterilitet
• Klamydia kan være vanskelig å oppdage
• Klamydia er enkel å behandle
• Klamydia kan enkelt påvises med riktig test
 


Hva er Klamydia
Klamydia er den hyppigste seksuelt overførbare sykdommen i Norge. Infeksjonen skyldes bakterien Chlamydia Trachomatis og sykdommen er vanligst blant unge under 25 år. Ubehandlet klamydia kan føre til sterilitet, spesielt hos kvinner.


Symptomer
Det tar 5-14 dager fra man blir smittet til man eventuelt utvikler symptomer. Hos noen går det lang tid (muligens flere år) før symptomene oppstår. For hele 60-80% av de smittede gir infeksjonen ingen symptomer. I de tilfellene infeksjonen gir symptomer kan det merkes slik:

Kvinner:
• Svie ved vannlating
• Utflod
• Blødninger etter samleie eller mellom menstruasjonene
• Underlivssmerter og feber

Menn:
• Svie ved vannlating eller hyppig vannlating
• Utflod eller væsking fra urinrør
• Smertefull, rød og hoven pung hvis bakterien sprer seg til bitestiklene
• Sårhet eller utslett på penishodet
I sjeldne tilfeller kan man se forbigående leddsmerter hos begge kjønn.


Forebygging og behandling av Klamydia
Klamydia forebygges med bruk av kondom og behandles med antibiotika.

Klamydia kan behandles med antibiotika som forskrives av legen. Faste partnere skal også behandles uansett prøvesvar. Gravide behandles gjerne med andre typer antibiotika, og på bakgrunn av hvor i svangerskapet man er.

Nesten alle blir bra av klamydia etter antibiotikakuren. Ved usikkerhet om behandlingen har vært effektiv anbefales kontroll. Man skal ikke ha ubeskyttet samleie mens behandlingen pågår og to uker etter avsluttet kur.


Hva er Gonoré
Gonoré er en seksuelt overført infeksjon forårsaket av bakterien Neisseria gonorrhoeae.


Symptomer og behandling
Symptomer er utflod (uretritt, cervicitt), men gonoré kan også føre til halsinfeksjon, bekkeninfeksjon, leddbetennelse samt øyeinfeksjon hos nyfødte.

Svie ved vannlating og utflod: Ved gonoré har ca. 90 % av menn og bare 50 % av kvinnene symptomer. Enkelte pasienter kan få feber, leddsmerter, evt. også hevelse i store ledd. Ubehandlet gonoré kan hos kvinner medføre bekkeninfeksjon og dermed økt risiko for infertilitet, svangerskap utenfor livmor og kroniske magesmerter. Hos menn kan ubehandlet gonoré forårsake uretrastriktur, bitestikkelbetennelse og kronisk prostatitt.

Gonoré behandles med antibiotika.

Unilabs
Unilabs tilbyr tjenester innen laboratoriemedisin og radiologi.

Unilabs Laboratoriemedisin tilbyr alle relevante analyser innen medisinsk mikrobiologi og har eget laboratorium for miljømikrobiologi, i tillegg til medisinsk biokjemi og patologi. www.unilabs.no

Kilder: Folkehelseinstituttet, Helsedirektoratet, Unilabs.


 Resultater