2011-07-08

Klamydiatest via internett


Unilabs Telelab har etablert et tilbud for pasientbetalt klamydiatesting via internett.

Tilbudet går ut på at man bestiller og betaler for en klamydiatest via vår nettbutikk. Laboratoriet sender så utstyr for urinprøve, som tas hjemme, i en nøytral forpakning sammen med informasjon om riktig prøvetaking. Urinprøven sendes så tilbake til laboratoriet i en forhåndsfrankert konvolutt. Prøven analyseres raskt og svar på prøven sendes hjem til deg i en nøytral konvolutt

Vi ønsker med dette tilbudet å gjøre muligheten for å undersøke seg for klamydia enda bedre og bidra til at enda flere tester seg. Spesielt håper vi å fange opp de som vegrer seg for å gå til lege. Antall laboratorieverifiserte klamydiainfeksjoner er stasjonært høyt i Norge. Offentlige helsemyndigheter understreker derfor viktigheten av tiltak som gjør at flere, spesielt unge under 25 år; undersøkes for klamydia.

Vi tilbyr en profesjonell laboratorietest som er meget pålitelig til markedets beste pris for denne type test.

 Resultater