2012-08-22

Tildeling av ny avtale i Helse Sør-Øst


Vi takker Helse Sør-Øst for deres tillit ved å tildele Unilabs avtale om å levere radiologitjenester i Oslo, Akershus, Østfold, Innlandet, Vestre Viken, Telemark/Vestfold og Sørlandet. Med den nye tildelingen vil Unilabs være tilstede i alle de 7 sykehusområdene i Helseregion Sør-Øst og ha ansvaret for 57% av de radiologiundersøkelser Helse Sør-Øst kjøper av private røntgeninstitutter.

Les pressemeldingen her Tildeling av avtale i Helse Sør-Øst til UnilabsResultater