2011-03-29

Unilabs Røntgen Drammen åpner 1. april 2011


Unilabs åpner nytt røntgeninstitutt i Drammen. Vi har avtale med Helse Sør-Øst RHF og hele vår kapasitet i Drammen planlegges brukt til pasienter som omfattes av offentlige avtaler. Pasientene vil derfor betale samme egenandel som for radiologiundersøkelser ved offentlige sykehus, p.t. kr 218,-.

Unilabs Røntgen Drammen vil være en topp moderne røntgenavdeling med stor kapasitet på MR, CT, røntgen og ultralyd.

Ved instituttet er det ansatt tre radiologer; medisinsk ansvarlig Tom Pedersen, Bård T. Bjørnarå og Fredrik Nomme. Alle radiologene har bred og god kompetanse.

Med Unilabs tjenester vil vi, sammen med sykehusene i regionen, gi henvisere og pasienter i bedre tilgjengelighet på radiologiske undersøkelser.

Instituttets adresse er Strømsø Torg 9, 1.etasje (Skogerbygget).

Åpningstid hverdager kl. 08.00 – 16.00.

Timebestilling pr tlf kl. 08.00 - 16.00 (hverdager).

Hovednummer:   08808
Fax:      31 00 16 29
Epost:     drammen@unilabs.com

Ved spørsmål kontakt Per Thomas Hemsborg, Instituttsjef, (per.hemsborg@unilabs.com) eller mobil 94 00 41 84.

Vi ser frem til et godt samarbeid til det beste for pasientene.


Vennlig hilsen

Per Thomas Hemsborg
Instituttsjef
Unilabs Røntgen DrammenResultater