2011-04-01

Unilabs Røntgen Hamar åpner 4. april 2011


Unilabs etablerer i disse dager nytt røntgeninstitutt på Hamar. Vi har avtale med Helse Sør-Øst RHF og hele vår kapasitet ved Hamar planlegges brukt til pasienter som omfattes av offentlige avtaler. Pasientene vil derfor betale samme egenandel som for radiologiundersøkelser ved offentlige sykehus, p.t. kr 218,-.

Med Unilabs undersøkelseskapasitet vil vi, sammen med sykehusene i regionen gi henvisere og pasienter bedre tilgjengelighet på radiologiske undersøkelser enn tidligere.

Unilabs Røntgen Hamar er en topp moderne røntgenavdeling med god kapasitet på MR, CT, røntgen og ultralyd. Avdelingen har totalt 16 ansatte med radiologer, radiografer og sekretærer.

Unilabs Røntgen Hamar tar imot pasienter fra mandag 4.april 2011.

Instituttets adresse er Midtstranda (Skeidar/Maxbo bygget), 2321 Hamar.

Åpningstid:      kl. 07:00 – 22:00.

Timebestilling pr.:  telefon, post, faks, e-post og elektronisk henvisning.

Telefon:           08808
Fax:                62 00 04 04
E-post:            
hamar@unilabs.com

Ved spørsmål kontakt Bjørn Mikal Henriksen
bjorn.mikal.henriksen@unilabs.com eller instituttsjef Gary Haraldsen gary.haraldsen@unilabs.com.

Vi ser frem til et godt samarbeid til det beste for pasientene.


Vennlig hilsen

Bjørn Mikal Henriksen
Økonomi- og viseadministrerende direktør
Unilabs Norge asResultater