2012-05-31

Unilabs Røntgen Trondheim


Fra 1. juni blir Unilabs Røntgen Trondheim et institutt for selvbetalende pasienter innen MR, CT og røntgen. Vi tilbyr alle slike pasienter time raskt. I snart 10 år har Unilabs i Trondheim vært kjent for høy kvalitet og service. Også etter 1. juni har vi vårt dyktige fagpersonell og vi satser videre med høy medisinsk kompetanse, god bildekvalitet og unik tilgjengelighet.

I dag er etterspørselen etter våre tjenester økende, samtidig som det offentlige velger å redusere den kapasiteten som kjøpes inn. Resultatet er økt ventetid for pasienter som venter på å få bekreftet eller avkreftet sykdom. Derfor ser vi et økende behov for et privat institutt som kan tilby topp kvalitet med minimal ventetid.

God diagnostikk er behandling i seg selv. Kortere ventetid sparer pasienten for unødig bekymring.


Helseforsikring:
Stadig flere pasienter har nå helseforsikring. Vi har avtaler med forsikringsselskapene som gjør at du som pasient raskt og enkelt kan benytte vårt tilbud, uten ekstra kostnad. Undersøkelsen bestilles via forsikringsselskapet, som mottar faktura direkte fra oss.

Ultralyd:
Ultralydundersøkelse gjennomføres fortsatt med offentlig refusjon og vanlig egenandel.

For mer informasjon se www.unilabs.no eller ring oss på telefon 08808.


Med vennlig hilsen
Unilabs Røntgen Trondheim
Anne Margrethe Paulsen                                          Gunnar Myhr 
Instituttsjef                                                                   Medisinsk ansvarlig radiologResultater