2011-10-27

Unilabs Telelab har flyttet til nye lokaler

 

Unilabs Telelab drev siden etableringen i 1985 sin virksomhet på Strømdaljordet 4 på Gulset i Skien. Leiekontrakten for disse lokalene utløp i desember 2011. Det ble derfor sommeren 2011 besluttet å flytte virksomheten til nye lokaler.

1. desember 2011 flyttet vi derfor inn i nyoppussede lokaler, godt tilpasset en effektiv, fremtidsrettet laboratoriedrift.

Vår nye adresse ble fra denne dato:

Unilabs Telelab AS
Leirvollen 19
3736 Skien


Laboratoriet var fullt operativt i de nye lokalene 1.desember 2011 etter en meget kort og effektiv planleggings- og flytteprosess. Flyttingen medførte ingen forsinkelser i tjenestene til våre kunder. 

Vårt telefonnummer er uforandret. 

Kontaktinformasjon avdeling Medisinsk mikrobiologi. 

Kontaktinformasjon avdeling Miljømikrobiologi. 


Vi ser frem til fortsatt godt samarbeid med våre rekvirenter og kunder fra vårt nye laboratorium!Resultater