2011-04-28

Unilabs har på nytt fått en stor tildeling i Helseregion Sør-Øst


Resultatet av den nye konkurranse foreligger nå. Også denne gangen fikk Unilabs størst volum, hele 65% mer enn den som fikk nest mest. Med den nye tildelingen er Unilabs sikret et godt fundament for alle sine institutter i helseregionen, inkludert de nye instituttene i Hamar og i Drammen. Når det spesielt gjelder Oslo, skal Unilabs med sine institutter på Majorstuen og Bryn dekke 60 % av behovet. De resterende 40% skal dekkes av Aleris og Curato. Tildelingen innebærer at Unilabs øker sitt avtalevolum i Helseregion Sør-Øst med 44% sammenlignet med dagens avtale.Resultater