2010-01-04

Unilabs har vunnet konkurranse om levering av bildediagnostiske tjenester i Trøndelag


Like før jul fikk Unilabs beskjed fra Helse Midt-Norge RHF om at de er innstilt på å gi Unilabs Røntgen Trondheim den største av to kontrakter om levering av radiologiske tjenester i Trøndelag. Kontrakten vil være for perioden fram til 1. januar 2011, med opsjon for Helse Midt-Norge til å forlenge kontrakten til 1. juli 2011. Kontrakten er nesten 20% høyere enn den vi har pr i dag. I forbidelse med den nye kontrakten vil vi anskaffe en ny avansert 64-kanalers CT. Det er ventet at endelig kontrakt vil bli signert umiddelbart etter klagefristens utløp den 13. januar.Resultater