2009-11-23

Unilabs overtar mammografivirksomhet


Unilabs overtar mammografivirksomheten til Dr. Terje Wolland. Dr. Wollands virksomhet vil inngå i Unilabs mammografivirksomhet, og partene innleder et tett og nært samarbeid fremover.

Terje Wolland AS har i mange år drevet mammografivirksomhet i Oslo. Virksomheten har inkludert røntgenbilder (mammografi), ultralyd av bryst samt vevsprøve (cytologi). Virksomheten mottok støtte fra Helse Øst fram til 2007, men har siden vært basert på selvbetalende pasienter. Det er gjennom årene bygget opp en database over undersøkte pasienter på 25.000 kvinner. Årlig undersøkes nå 3.000 kvinner. Praksisen er basert på et godt omdømme og anbefalinger fra henvisere.
Dr. Terje Wolland vil for en periode knyttes til Unilabs som mammografilege på konsulentbasis.

Unilabs røntgen har en betydelig mammografivirksomhet med ca. 11.000 pasienter hvert år. Unilabs tilbyr ordinær screening, kliniske undersøkelser med ultralyd og cytologi. Mammografi screening utføres både på Frogner i Fredrik Stangsgt. 11/13 og på Bryn Senter, 4.etg. Unilabs Røntgen har tilbud med støtte fra Helse Sørøst til kr. 210,- for screening, og tilbud til private kunder.  


Unilabs er tilgjengelig på tlf. 08808 eller www.unilabs.no

 

For henvendelser kontakt:

 

Hanne Berg                90 63 34 42

Terje Wolland             92 46 33 77

 

 

Med vennlig hilsen                                                               

Unilabs Røntgen Oslo

 

Hanne Berg                                                                          

Instituttsjef  

 


Resultater