2009-11-03

Viktig informasjon om 2009 H1N1 influensadiagnostikk


De fleste pasienter som har klinisk sykdom forenelig med ukomplisert influensa krever ikke laboratorieundersøkelse mht influensa.

På grunn av stor pågang har vi sett oss nødt til å prioritere undersøkelsen av prøvene etter kliniske opplysninger.

Pasienter som bør vurderes for diagnostisk undersøkelse er:

  • Innlagte pasienter med mistanke om influensa
  • Pasienter hvor eksakt influensadiagnose kan utløse infeksjonskontrolltiltak eller diagnosen  
        kan ha betydning for nærkontakter (gravide, immunsupprimerte, helsearbeidere)
  • Pasienter som døde av akutt sykdom hvor influensa er mistenkt

Prøver uten kliniske opplysninger vil ikke bli prioritert

 


Unilabs Telelab benytter spesifikk genteknologisk metode for påvisning av "svineinfluensa".

 

Unilabs Telelab undersøker prøvene av de ovennevnte grupper mht svineinfluensa 2009 H1N1 ved hjelp av moderne teknologi med reagenser anbefalt og skaffet via Folkehelseinstituttet fra Centers for Disease Control. Hvis identifisering av 2009 H1N1 er nødvendig, undersøker vi prøvene med en genteknologisk hurtig metode spesifikk for 2009 H1N1 influensa.

Den kliniske presentasjonen av pasienter med ukomplisert 2009 H1N1 influensavirus infeksjon ligner generelt på ”vanlig” influensa; plutselig innsettende feber > 38C, hoste, sår hals, muskelsmerter, leddsmerter, frysninger, hodepine og tretthet. Oppkast og diaré er rapportert oftere med 2009 H1N1 influensa enn med vanlig influensa.

 

Det anbefales tidlig empirisk antiviral behandling ved mistanke om eller bekreftet influensa hos sykehuspasienter og polikliniske pasienter ved høyere risiko for komplikasjoner av influensa. Empirisk antiviral behandling bør igangsettes så tidlig som mulig og bør ikke bli forsinket i påvente av laboratorieresultatene.

 

Péter A. Csángó
Avdelingsoverlege
Unilabs Telelab
Skien

 

30. oktober 2009

 Resultater