Hvordan åpne CD med røntgenbilder


Har du mottatt en CD-Rom med røntgen/MR-bilder fra Unilabs Røntgen inneholder den bildeleser og kan åpnes på PC med CD-spiller.

Fremgangsmåten kan variere noe på grunn av pc og programvare. Vi nevner derfor ulike måter for å åpne cd'en.


 Fremgangsmåte:

Automatisk åpning
*  Bildet "Autokjør" åpner seg
*  Velg _start.exe Utgiver ikke angitt"
*  Programmet "Syngo imaging xs viewer" åpner seg
*  Dobbeltklikk på pasientnavn og bildene åpner seg

Manuell åpning
*  Velg Windows utforsker på pc'en
*  Velg stasjonen som viser CD driveren, enten "Pry..." eller "Swf..."
*  Velg mappen CDviewer
*  Dobbeltklikk på   
og programmet "Syngo imaging xs viewer" åpner seg
*  Dobbeltklikk på pasientnavn og bildene åpner seg

eller

Det ligger to åpningsvalg:
*  Fast viewer - forenklet visning av bildene
*  Syngo imaging xs viewer - samme visning som "automatisk åpning"

eller

*  Sett i cd og trykk "kjør LaunchPad.exe"
*  Dersom autokjørboksen ikke kommer opp, gå til min datamaskin og
    trykk CD/DVD ikonet
*  Trykk "DICOM Studies"
*  Klikk på ønsket undersøkelse og "view"

MAC:
*  Programvaren fra Siemens er ikke kompatibel med MAC
*  Det må installeres et betalingsprogram som leser DICOM filer
   (bildefilene som ligger på CD)
*  Installer programmet OsiriX Imaging Software
   (Dette er et medisinsk bildebehandlingsprogram)
    http://www.osirix-viewer.com/


Resultater