Hva er benskjørhet?


Benskjørhet (osteoporose) er en stille sykdom der tap av beinkalk kan skje uten å
gi symptomer. Ved senere stadier kan sykdommen føre til brudd i håndledd, hofte eller ryggrad. Dette fører til smerter og reduserer bevegelighet.

Benskjørhet skyldes ubalanse i reproduksjonen av skjelettet. Benskjørhet kan forårsakes av blant annet en usunn livsstil eller legemiddelbruk.

Skandinaviske kvinner har større forekomst av benskjørhet enn andre grupper, og sykdommen rammer oftest kvinner i overgangsalderen. Tall fra Folkehelseinstituttet viser at 100.000 norske kvinner lider av benskjørhet.

Du kan måle din bentetthet ved å bestille time hos oss eller ta undersøkelsen samtidig med din mammografiundersøkelse. Ved hjelp av et vanlig røntgenbilde av hånden kan du nå få informasjon om din benhelse. Testen er fullstendig smertefri og utføres ved hjelp av den samme lavdosestrålingen som brukes i mammografiundersøkelser. Det tar under ett minutt å utføre testen, der bentetthetsverdier måles og evalueres ved hjelp av dxr-onlinetjeneste.

Dxr-online

DXR-online er en enkel metode som brukes for å kartlegge hvem som har risiko for å utvikle benskjørhet. Den går ut på å måle bentettheten, og det gir deg muligheten til å ta kontrollen over din egen benhelse. Du får tilbakemelding på hvor vidt tiltakene du selv har iverksatt er tilstrekkelige eller om du trenger ytterligere hjelp i form av ulike behandlingsmetoder.

Vi benytter den unike dxr-teknologien som ved hjelp av et vanlig røntgenbilde av hånden, kan måle og vurdere en persons bentetthet (BMD). Metoden samsvarer godt med andre BMD-målemetoder. Den er gjennomtestet og publisert av forskere over hele verden. Metoden er CE-merket og godkjent av FDA i Nord-Amerika som medisinsk metode.

Råd og tips om hvordan du kan ta kontrollen over din benhelse

•  Røyking og høyt alkoholinntak kan bryte ned skjelettet
•  Et kosthold som er rikt på kalsium og vitamin D, bidrar til å bygge
   opp og styrke skjelettet
•  Sollys gir kroppen ekstra vitamin D
•  Daglig mosjon og fysisk aktivitet styrker skjelettet

De senere årene har kunnskapen om hvordan man behandler benskjørhet økt betydelig, og nye legemidler er blitt utviklet i kombinasjon med selvhjelpsprogrammer. Ved å ta vare på benhelsen din øker du mulighetene dine til å ivareta og forbedre din livskvalitet.

Benskjørhet pasientbrosjyre
http://unilabs.no/Global/_NO/Mammografi/Bentetthetsbrosjyre.pdf

Henvisning fra lege er nødvendig.


Resultater