Mammografi
















Hver 12 kvinne i Norge rammes av brystkreft. Dette gjør brystkreft til den vanligste kreftformen hos kvinner. Går du til regelmessig mammografi kan vi se det du ikke kjenner.

Når du tar en mammografiundersøkelse kan vi oppdage tumoren før du selv kan kjenne den ved å gjennomføre selvundersøkelse. Ved tidlig oppdagelse har vitenskapelige studier vist en redusert dødelighet på inntil 40%.









Gjennomsnittlig størrelse på tumorer/forandringer som kan oppdages:

1.  Når du selv undersøker dine bryst
2.  Når en lege undersøker dine bryst
3.  Når du kommer til din første mammografi
4.  Når du går til regelmessig mammografi*

*   Ved regelmessig undersøkelse sammenlignes dine tidligere røntgenbilder, som gjør det enklere å oppdage nye forandringer.


Selvundersøkelse
Å bli kjent med egne bryst øker sjansen for å oppdage brystkreft tidlig.

Klikk her for å se hvordan selvundersøkelse kan gjennomføres.


Mammografi er en spesialundersøkelse for å påvise eventuelle sykelige forandringer i brystvevet. Den dose røntgenstråler som brukes ved en mammografi er så liten at det i praksis ikke utgjør noen risiko, selv med årlige kontroller over mange år.


Hvordan?
Brystet blir plassert i et røntgenapparat (mammograf). Brystet klemmes så litt sammen mellom to plater. Dette er nødvendig for å få gode bilder. Selve sammenklemmingen av brystet kan oppleves litt ubehagelig. Det blir tatt bilder fra flere forskjellige vinkler og posisjoner. på den måten er vi sikre på at hele brystet blir undersøkt.


Nyttig å vite

Det er stor enighet om at tidlig diagnose er viktig når det gjelder effektiv behandling av brystkreft. Mammografi er i dag den mest effektive bildediagnostiske metoden for å oppdage brystkreft på et tidlig stadium.


Brystkreft er den hyppigste kreftformen blant kvinner i Norge og i den vestlige verden. Mammografi er en viktig undersøkelse for å oppdage brystkreft så tidlig som mulig. Tidlig diagnose er viktig for bedret prognose. Risikoen for å få brystkreft øker for kvinner fra 40 år.


Den svenske "Socialstyrelsen" anbefaler regelmessig mammografi fra 40 da man har påvist at dette kan redusere dødeligheten av brystkreft i aldersgruppen 40 - 50 år. Dette er nå et tilbud i Sverige.


Det amerikanske "National Cancer Institute" anbefaler regelmessig mammografi fra 40 år.


Oslo er det fylke i Norge med flest tilfeller av brystkreft pr. innbygger.


Mammografi utføres ved disse stedene
:
Unilabs Røntgen Fredrikstad
Unilabs Røntgen Majorstuen


Mammografi pasientbrosjyre
Klikk her for å lese Unilabs mammografi pasientbrosjyre.

Nå kan du sjekk om du er benskjør når du skal ta mammografi
Nå har du muligheten til å få målt din bentetthet i forbindelse med mammografiundersøkelsen din. Ved hjelp av et vanlig røntgenbilde av hånden din kan du nå få informasjon om din benhelse. Testen er fullstendig smertefri og utføres ved hjelp av den samme lavdosestrålingen som brukes i mammografiundersøkelser. Det tar under ett minutt å utføre testen, der bentetthetsverdier måles og evalueres ved hjelp av dxr-onlinetjeneste. Les mer om testen her.


Nyttige linker:
http://www.mammografi.no
http://www.kreftregisteret.no/no/Forebyggende/Mammografiprogrammet/

 


Resultater