Røntgen


Vanlig røntgenundersøkelse er fremdeles den hyppigst benyttede bildediagnostiske metoden, selv om nye avanserte metoder har dukket opp. Dagens moderne røntgenapparatur bruker ny digital teknikk. Det vil si at røntgenfilmene som tidligere ble benyttet ved undersøkelsene er byttet ut med detektorer som fanger opp røntgenstrålene. Informasjonen bearbeides av en datamaskin slik at bildet kan vises på en skjerm og all informasjon lagres digitalt for eventuelt senere bruk.

Røntgenundersøkelse gjøres hovedsakelig av lunger, skjelett og ledd.

Røntgen pasientbrosjyre
Klikk her for å lese Unilabs pasientbrosjyre røntgen.

 


Resultater