Reservasjon mot sms varsling


Unilabs Røntgen tilbyr sms varsling for å bekrefte din time hos oss. Ønsker du ikke å motta slik sms kan du reservere deg ved å sende følgende informasjon på mail til oss:

•  Fullt navn
•  Hvilket institutt du har time
•  Dato og klokkeslett
•  Mobilnummer

Klikk her for å sende e-mail


Resultater