Røntgenbilder på nett


Røntgenbilder på nett
Røntgenbilder på nett er en tjeneste Unilabs tilbyr henvisere og pasienter. Her kan du laste ned bilder fra undersøkelser tatt ved Unilabs Røntgen institutter. Du vil som pasient ikke se svaret på nett, men din henviser vil som vanlig få tilsendt dette i sitt journalsystem innen ca en uke etter undersøkelsen. Du trenger ikke laste ned bildene om du skal på ett sykehus.

Hvor er bildene
Du finner bildene på http://bilder.unilabs.no. Her blir du videresendt til ekstern sikker side. Følg brukerveiledningen for innlogging og betaling.


Erstatning for CD
Røntgenbilder på nett er ett tilbud som erstatter CD til deg som trenger bildene selv eller for videre behandling. For videre behandling kan henviser se bilder via egen konto eller ved at pasienten har lastet ned bilder på USB eller mobil/nettbrett. Denne tjenesten er web basert og det vil alltid være mulig å se bildene på mobiltelefon og nettbrett.

Pris
Du betaler kr 100 pr røntgenhenvisning. Er det flere undersøkelser på samme henvisning er alle disse inkludert, så lenge de er tatt innenfor 7 dager, eller har samme henvisningsnummer. Undersøkelsen er tilgjengelig for deg ett år fra undersøkelsesdato. For forsikringskunder og selvbetalte undersøkelser gjelder andre priser.

Radiologisk svar/beskrivelse av bildene
Din henviser vil alltid motta svaret/beskrivelsen på bildene dine uavhengig av om du kjøper tilgang til bildene dine eller ikke. De fleste bilder (noen unntak) vil være tilgjengelig rett etter undersøkelsen. Radiologen tolker bildene og sender en beskrivelse av undersøkelsen til din henviser, som igjen kontakter deg.

Lagre bildene
Du kan laste ned bildene til din PC, enten for eget bruk eller for å ta dem med til lege/spesialist på for eksempel minnepinne. Skal du kun se bildene selv anbefaler vi å lagre bildene i PNG format, da dette kan leses på de fleste PC'er. Skal du laste ned til din lege/spesialist, kan det være at de ønsker å ha bilde i DICOM format. Merk at for å se bilder i DICOM format, kreves det ett eget program. Om legen din ikke har dette finnes det mange gratis DICOM lesere på internet, eksempel MicroDicom: http://www.microdicom.com/downloads.html

Dele bildene

Du kan dele dine bilder med lege, kiropraktor eller manuellterapeut som har konto. Din henviser vil motta bildene automatisk hvis han har konto.

  • Dele med lege som har konto som ikke er din henviser
     Delingskoden du fikk i SMS kan brukes dersom en lege/spesialist har
     konto, men ikke er den som har henvist deg til undersøkelsen.

  • Dele med lege UTEN konto
    Du kan laste ned bildene på for eksempel en USB minnepinne eller
    annen media før behandlingstime. Alternativt kan lege/spesialist logge
    på med din innloggingsinformasjon. Referansenummer fra
    innkallingsbrev, eller nettsiden, fødselsdato og seks-sifferet pinkode.
    Har du ikke pinkode kan denne genereres ved å logge inn på
    nettsiden med  ditt referansenummer på forhånd.

Gamle bilder
For tilgang til gamle bilder, ta kontakt med Unilabs Kundesenter på
e-post kundesenter@unilabs.com.  Dine bilder vil være tilgjengelige på nett i ett år etter undersøkelsesdato.


Resultater